گزارش تصویری/ وضعیت برق اضطراری ادارات و نهادهای استان زیر ذره بین کارشناسان پدافند غیر عامل استانداری

گزارش تصویری/ وضعیت برق اضطراری ادارات و نهادهای استان زیر ذره بین کارشناسان پدافند غیر عامل استانداری
بازدید 103 زمان 2017/09/02 کد خبر 10213

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، تیم کارشناسی پدافند غیر عامل استانداری از وضعیت برق اضطراری و دیزل …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، تیم کارشناسی پدافند غیر عامل
استانداری از وضعیت برق اضطراری و دیزل ژنراتور های اداره کل دامپزشکی استان
خوزستان بازدید بعمل آورد.

طی این بازدید تجهیزات و آماده بکاری دیزل ژنراتور
های این اداره کل مورد ارزیابی قرار گرفت. کارشناسان پدافند غیر عامل با اشاره به
وجود يخچال های نگهداري واکسن های دام و طیور در این محل، بر لزوم بازدیدهای دوره
ای تجهیزات برق اضطراری تاکید کردند.

گزارش تصویری/ وضعیت برق اضطراری ادارات و نهادهای استان زیر ذره بین کارشناسان پدافند غیر عامل استانداری

گزارش تصویری/ وضعیت برق اضطراری ادارات و نهادهای استان زیر ذره بین کارشناسان پدافند غیر عامل استانداری

گزارش تصویری/ وضعیت برق اضطراری ادارات و نهادهای استان زیر ذره بین کارشناسان پدافند غیر عامل استانداری

گزارش تصویری/ وضعیت برق اضطراری ادارات و نهادهای استان زیر ذره بین کارشناسان پدافند غیر عامل استانداری

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه گزارش تصویری/ وضعیت برق اضطراری ادارات و نهادهای استان زیر ذره بین کارشناسان پدافند غیر عامل استانداری

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات