مجموعه مقالات الزامات قرارگاه سایبری- شماره ۱

بازدید 430 زمان 2016/09/17 کد خبر 110

ساختار دفاع سایبری در برخی کشورهای جهان ۱- آلمان دولت آلمان همانند دیگر دولت های اروپایی و به طور هماهنگ با آنها در پی چاره …


ساختار دفاع سایبری در برخی کشورهای جهان

۱- آلمان

دولت آلمان همانند دیگر دولت های اروپایی و به طور هماهنگ با آنها در پی چاره اندیشی به مسائل چالش های رو به رشد در زمینه امنیت فضای سیابری می باشد و به این موضوع به صورت یک موضوع راهبردی می نگرد و برای روبرو شدن با مسائل چالش های مذکور اهداف و راهبردهای مختلفی را در سطح داخلی و بین المللی در قالب یک سند رهبرد امنیت سایبری در سال ۲۰۱۱ ترسیم نموده است.خبر های مشابه مجموعه مقالات الزامات قرارگاه سایبری- شماره ۱

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات