: تلمبه خانه تنگ فنی در برابر حوادث تروریستی از آمادگی نسبتاً مطلوبی برخوردار است

: تلمبه خانه تنگ فنی در برابر حوادث تروریستی از آمادگی نسبتاً مطلوبی برخوردار است
بازدید 121 زمان 2017/10/13 کد خبر 11148

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایدرای ملی، یکشنبه هفته جاریمانور بررسی میزان آمادگی تلمبه خانه نفت تنگ فنی در …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایدرای ملی، یکشنبه هفته جاریمانور بررسی میزان آمادگی تلمبه خانه نفت تنگ فنی در برابر تهدیدات
تروریستی با حضور  معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور، سیف مدیرکل
پدافند غیرعامل استان ، مسئولین
HSE وزارت نفت ،
مدیرخطوط لوله و مخابرات نفت استان ، تعدادی از اعضای شورای تامین ، فرماندار
پلدختر و سایر مسئولین محلی برگزار شد.


در
این مانور میزان آمادگی تلمبه خانه تنگ فنی که دارای سطح بندی حیاتی می باشد در
مقابل تهدیدات تروریستی از جنبه های آمادگی پرسنل حراست به عنوان حلقه اول درگیر
شونده ،زمانبندی حضور نیروهای امدادی و انتظامی

امنیتی به محل حادثه مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.

: تلمبه خانه تنگ فنی در برابر حوادث تروریستی از آمادگی نسبتاً مطلوبی برخوردار است


در
ادامه باحضور مسئولین جلسه ای به منظور
بررسی نقاط ضعف و قوت مانور تشکیل گردید. در این جلسه معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه انگیزه و توانمندی نیروهای مجموعه و دستگاههای امداد رسان
خارج از مجموعه تلمبه خانه باعث شد بخش اعظمی از اهداف مانور محقق گردد.با این
وجود نیازمند تلاش و تمرین بیشتر به منظور کاهش نقاط ضعف مجموعه و افزایش
توانمدیهای مقابله با حوادث احتمالی هستیم.
در
پایان به منظور افزایش ضریب ایمنی مجموعه در برابر هرگونه پیشامد تروریستی تصمیمات
کاربردی اتخاذ گردید.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه : تلمبه خانه تنگ فنی در برابر حوادث تروریستی از آمادگی نسبتاً مطلوبی برخوردار است

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات