دعوت فراکسون غذا و داروی مجلس از رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشورجهت حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی + تصاویر

دعوت فراکسون غذا و داروی مجلس از رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشورجهت حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی + تصاویر
بازدید 89 زمان 2017/10/14 کد خبر 11156

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایدرای ملی، نخستین جلسه مشترک قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیرعامل و فراکسیون غذاودارو …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایدرای ملی، نخستین جلسه مشترک
قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیرعامل و فراکسیون غذاودارو مجلس شورای
اسلامی در محل سازمان برگزار شد.

در این جلسه که با
حضور سردار جلالی رئیس سازمن پدافند غیر عامل کشور،معاونین سازمان و کارشناسان
قرارگاه پدافند زیستی سازمان، همایون هاشمی رئیس ، بنیادی نایب رئیس فراکسیون به
همراهی جمعی از نمایندگان و اعضایء فراکسون غذاوداروی مجلس شورای اسلامی در سالن
شهید آبشناسان این سازمان ،در خصوص آشنایی بیشتر نمایندگان با سازمان و قرارگاه پدافند زیستی،ارائه گزارشی از
ارزیابی های قرارگاه در زمینه تهدیدات زیستی کشور،ارائه گزارشی از اقدامات قرارگاه
پدافند زیستی در زمینه آموزشی،برگزاری رزمایش های زیستی ،رصد و پایش تهدیدات،تقویت
زیرساخت های تشخیصی ،آشنایی با برنامه های فراکسیون غذا و دارو،برنامه ریزی در
زمینه افزایش تعاملات سازمان با مجلس در زمینه ارتقا توانمندی های کشور،برنامه
ریزی در زمینه برگزاری هر چه مطلوبتر هفته پدافند با حمایت های مجلس وارائه
پیشنهادهای سازمان به مجلس در زمینه باز مهندسی و تقویت زیرساخت های کشور در حوزه
واکسن سازی ،امدادی،
CDC
ملی ،تشخیصی ،تشکیل گردید ، پیرامون مسائل مربوط به امنیت و
سلامت غذا و دارو از جمله؛
لزوم راه اندازی
آزمایشگاه تشخیص ورفع آلودگی بصورت عمل کلی ،ساماندهی تهدیدات نامتعارف از جمله
میکروبی و زیستی،تصویب اساسنامه قرارگاه پدافند زیستی،ساختار قرارگاه پدافند
زیستی،تشکیل جلسات هم اندیشی،اولویت دادن به استان های مرزی، ،استفاده از پتانسیل وزارت
دفاع،موضوع بین دستگاهی بودن مسائل مربوط به حوزه زیستی بحث و تبادل نظر انجام
گردید.

دعوت فراکسون غذا و داروی مجلس از رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشورجهت حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی + تصاویر


در این جلسه در خصوص چالش
های پیش رو مانند: ضعف قوانین موجود در حوزه پدافند زیستی با توجه به تهدیدات
نوین،ضعف در رصد و پایش تهدیدات زیستی،ضعف در تشخیص و شناسایی و آشکار سازی
تهدیدات،عدم درک صحیح سطوح مدیریتی از تهدیدات زیستی،نبود نظام واحد در مصون سازی
کشور در حوزه تولیدات زیستی مبانی نظری
چشم انداز،سرمایه های زیستی شامل انسان،تروریسم زیستی،جنگ زیستی،سطوح تهدید
جهانی،منطقه ای،سازمانی و فردی،انواع عوامل تهدید کننده زیستی و چرخه پدافند زیستی
ازجمله رصد تهدید،تشخیص و آشکار سازی مطالبی از سوی کارشناسان این حوزه ارائه شد.

دعوت فراکسون غذا و داروی مجلس از رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشورجهت حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی + تصاویر


همچنین در ادامه مطالبی
ازجمله؛ ضعف در سیستم های آشکار سازی و هشدار تهدیدات زیستی ،آسیب پذیری ها، ضعف
در شبکه ارتباطی میان مراکز بهداشت عمومی ،وابستگی به آزمایشگاه ها و دیتا بیس ها،
،نبود تحقیقات منسجم اپیدمیو لوژیک درسطح کشور،نبود آمادگی فنآورانه برای پیشگیری
،تشخیص و درمان بیماری و ضعف در سازوکار های دفاع حقوق زیستی جمهوری اسلامی بعنوان
هشدارمطرح گردید.


در خصوص اقدامات
اساسی انجام شده در این حوزه نیز به ؛ایجاد فرماندهی کنترل زیستی با تاکید بر
سامانه رصد و پایش،راه اندازی سیستم اطلاعات جغرافیایی در دستگاه ها،طراحی سه لایه
ایمنی و امنیت و دفاع،سند مرزبانی زیستی،سند ذخایر ژنتیک و تفاهم نامه کمیته بانک
ملی زیستی،حمایت از تولیدات پدافند زیستی و تجهیز استان ها ، حمایت از ساخت
آزمایشگاه های سطح ۳وانجام رزمایش ها
اشاره شد.

دعوت فراکسون غذا و داروی مجلس از رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشورجهت حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی + تصاویر


درخاتمه پشنهاداتی از
سوی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور از جمله:بازنگری در قوانین حوزه پدافند
زیستی بخصوص حوزه سلامت وامنیت غذایی،جداسازی واحدهای نظارتی از عملیاتی،نظارت
برعملکرد دستگاه های اجرایی در هزینه کرد بخش پدافند غیر عامل از طریق دیوان
محاسبات،پشتیبانی از طرح های پدافند زیستی در برنامه سالانه و توسعه ای
کشور،الزامات قانونی مباحث چالشی در حوزه زیستی از جمله تراریخت به سازمان ،ایجاد
بانک اطلاعات جامع و مستقل،استقلال سازمان غذا و دارو،بررسی ساختار اورژانس مطرح
که، نمایندگان حاظر در جلسه به اتقاق آراء ضمن تائید اظهار داشتند در مجلس پیشنهادات را مطرح و
قویا از آن حمایت خواهند نمود.همچنین از رئیس ازمان پدافند غیر عامل درخواست نمودند
جهت توجیه نمایندگان در جلسه غیر علنی در مجلس حضور یابد

دعوت فراکسون غذا و داروی مجلس از رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشورجهت حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی + تصاویر


منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه دعوت فراکسون غذا و داروی مجلس از رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشورجهت حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی + تصاویر

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات