جلسه کمیته برنامه ریزی برگزاری رزمایش مترو اصفهان

جلسه کمیته برنامه ریزی برگزاری رزمایش مترو اصفهان
بازدید 129 زمان 2017/10/24 کد خبر 11388

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، بعدازظهر روز گذشته جلسه كميته برنامه ريزي برگزاري رزمايش قطارشهري اصفهان با …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، بعدازظهر روز گذشته جلسه كميته برنامه ريزي برگزاري رزمايش قطارشهري اصفهان با حضور مديربرگزاري رزمايشهاي سازمان پدافندغيرعامل كشور، صفدريان دبيرشورا و
مديركل پدافندغيرعامل استان و ساير اعضاء، درمحل سازمان قطارشهري اصفهان برگزار شد.

دراين جلسه ابتدا صفدريان دبيرشورا ومديركل پدافندغيرعامل استان ، ضمن ارائه گزارش
كوتاهي ازاقدامات انجام شده در خصوص نحوه برگزاري رزمايش مترو اصفهان طي دوسال
گذشته ، همكاري ومساعدت سازمان پدافندغيرعامل درهمه زمينه ها بويژه انتقال تجربيات
رزمايشهای برگزارشده قبلي را در مترو تهران همچنين تامين نيازهاي آموزشي تيمهاي
عملياتي راخواستارشد .

جلسه کمیته برنامه ریزی برگزاری رزمایش مترو اصفهان


سپس مديران پدفندغيرعامل شهرداري اصفهان وسازمان قطارشهري اصفهان نيزضمن ارائه
توضيحاتي پيرامون اقدامات انجام گرفته قبلي واعلام آمادگي كامل براي اجرايي برنامه
ها پيش بيني شده، رويكردهاي خود را در زمينه هرچه بهتر برگزار نمودن رزمايش
مذكوربيان نمود.


درادامه مدير برگزاري رزمايشهاي سازمان پدافندغيرعامل كشورنيزضمن تشكر
وقدرداني ازمجموع تلاشها واقدامات انجام گرفته توسط اداره كل پدافندغيرعامل استان
،مديريت پدافندغيرعامل شهرداري اصفهان وعوامل اجرايي برگزاري رزمايش قطارشهري
اصفهان ،توضيحاتي راپيرموان نتايج ودست آوردهاي حاصل شده در رزمايشهاي برگزارشده قبلي
درمتروتهران ارائه وآمادگي هرگونه حمايت وپشتيباني سازمان پدافندغيرعامل كشور
درهمه زمينه ها ومراحل برگزاري رزمايش پيش بيني شده براي مترواصفهان ،بويژه انتقال
تجربيات احصاء شده در مانورهاي متروتهران وپوشش برنامه هاي آموزشي مورد نيازعوامل
دست اندركار رزمايش رااعلام کرد و سپس با ارائه توضیحات تکمیلی توسط نمایندگان
سازمان پدافندغیرعامل منجمله نمایندگان قرارگاه پدافند شیمیایی کشور- معاون کلان
شهرها و تهران سازمان ، و بحث و تبادل نظر اعضاء ساعت و تاریخ پیشنهادی رزمایش
تعیین و مقرر گردید برابر آن سایر اقدامات انجام پذیرد.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه جلسه کمیته برنامه ریزی برگزاری رزمایش مترو اصفهان

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات