آمار حملات سایبری به ایران/ شناسایی ۱۰هزار سانحه امنیتی در یک روز

بازدید 846 زمان 2016/09/17 کد خبر 115

به گزارش BStech به نقل از خبرنگار مهر، اگرچه این موضوع چالشهای فراوانی برای کشور به دنبال داشته اما درنهایت باعث بیداری در عرصه جنگ …


به گزارش BStech به نقل از خبرنگار مهر، اگرچه این موضوع چالشهای فراوانی برای کشور به دنبال داشته اما درنهایت باعث بیداری در عرصه جنگ سایبری شده و برای توسعه این بخش در سیاستهای توسعه ای کشور، اهدافی درنظر گرفته شده است .

روزانه بالغ بر ۱۰هزار سانحه امنیتی سایبری در کشور شناسایی می‌شود؛ اگرچه اغلب این حملات به سرعت خنثی می‌شود، اما رتبه ۱۹ایران در آمادگی امنیت سایبری، نشان می‌دهد تا رسیدن به وضع مطلوب، فاصله بسیار است .


در این زمینه، دستیابی به شبکه ای امن و تامین پدافند سایبری در زیرساختهای کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام دیده شده و علاوه بر تاکیدات برنامه پنجم توسعه که در سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات – افتا – گنجانده شده است، در برنامه ششم توسعه نیز به موارد مهمی برای آمادگی امنیت سایبری اشاره شده تا ایران به یکی از قدرتهای سایبری منطقه در حوزه امنیت تبدیل شود .خبر های مشابه آمار حملات سایبری به ایران/ شناسایی ۱۰هزار سانحه امنیتی در یک روز

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات