تخمین آسیب‏ پذیری شهر گرگان در برابر زلزله با تأکید بر فاصله از تأسیسات شهری با روش منطق فازی

تخمین آسیب‏ پذیری شهر گرگان در برابر زلزله با تأکید بر فاصله از تأسیسات شهری با روش منطق فازی
بازدید 1037 زمان 2016/10/06 کد خبر 1246

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان امیر احمد امینیان۱ ؛ قدیر صیامی۱ ؛ کاظم تقی نژاد ۲ ؛ ابراهیم زاهدی کلاکی۳ ۱استادیار، عضو هیئت علمی، دانشگاه …


نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
امیر احمد امینیان۱ ؛ قدیر صیامی۱ ؛ کاظم تقی نژاد ۲ ؛ ابراهیم زاهدی کلاکی۳
۱استادیار، عضو هیئت علمی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد.
۲دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
۳دانشجوی دکتری و برنام هریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.
چکیده
خطر زلزله همواره جوامع بشری را تحت‏ الشعاع خود قرار می ‏دهد و خسارات جبران‏ ناپذیری به این جوامع وارد می‏ آورد؛ بنابراین، آمادگی مقابله با این بحران از طریق شناسایی نقاط آسیب‏ پذیر و برطرف کردن آن‏ها در جهت کاهش آسیب‏ های ناشی از زلزله مؤثر است. بسیاری از شهرهای ایران بر روی پهنه‏ های با خطر نسبی متوسط و زیاد زلزله واقع شده‏ اند. شهر گرگان با جمعیتی حدود ۳۳۰هزار نفر و وسعتی معادل ۳۶۰۰ هکتار در سال۱۳۹۰جزء شهرهای واقع بر روی پهنه‏ های زلزله‏ خیز با خطر نسبی زیاد است. وضعیت نامناسب استقرار تأسیسات زیربنایی شهر نقش اساسی در افزایش میزان آسیب‏های وارده به شهر در برابر زلزله دارند. در این مقاله، با استفاده از محاسبه، ترکیب و تحلیل شاخص‏ هایی همچون دسترسی به مراکز درمانی، فاصله از ایستگاه‏های آتش‏نشانی، دسترسی به فضاهای اسکان موقت و فاصله از پمپ بنزین و ایستگاه‏های تقلیل فشار گاز، میزان آسیب ‏پذیری شهر گرگان از طریق مدل منطق فازی و با استفاده از نرم ‏افزار  Arc Gisدر مواجهه با زلزله بررسی شد. با بررسی نقشه‏ ی نهایی آسیب‏ پذیری شهر گرگان، نتیجه می‏ گیریم پراکنش تأسیسات شهری در شهر گرگان به‏ خوبی انجام نگرفته و بر حسب فاصله از تأسیسات شهری، ساختمان‏های موجود در جنوب و شرق شهر شامل محله‏ های واقع در محور ناهارخوران و بلوار کاشانی در مقایسه با بقیه ‏ی محدوده‏ ی مورد مطالعه آسیب‏ پذیری بیشتری دارند که با استقرار تجهیزات و امکانات شهری در این مناطق از میزان آسیب‏ پذیری شهر در بحران زلزله کاسته خواهد شد. پراکنش مناسب تأسیسات شهری در محدوده ‏ی مرکزی شهر شامل محله‏ های واقع در محورهای گلشهر، کمربندی و امام رضا نیز باعث شده این مناطق در صورت وقوع زلزله دچار آسیب ‏پذیری کمتری شوند.

pdf-small

کلیدواژه ها
آسیب ‏پذیری؛ زلزله؛ تأسیسات شهری؛ منطق فازی؛ گرگان
مراجع

۱٫Paton, Douglas; Fohnston, David (2001). Disaster and Communities: Vulnerability, Resilience and Preparedness, Diasaster. Prevention and Manegment, vol. ۱۰, no. ۴, MCB University, ISSN, 965-3562.

۲٫ Montoya Morales, Ana Lorena (2002). Urban Disaster Management A Case Study of Earthquake 86-Risk Assessment in Cartago, Costa Rica. University of Utrecht.

۳٫ Smit , B. (2000). Anatomy of Adaption to Climate Change and Ulnerability. Climate Change.

۴٫ حمیدی، ملیحه (۱۳۷۱). ارزیابی الگوهای قطعه‏بندی اراضی و بافت‏های شهری در آسیب‏پذیری مسکن از سوانح طبیعی. تهران: مجموعه مقالات سمینار سیاست‏های توسعه‏ی مسکن در ایران.

۵٫ عبداللهی، مجید (۱۳۸۴). مدیریت بحران در نواحی شهری. سازمان شهرداری‏های کشور، تهران.

۶٫ تقی‏نژاد، کاظم؛ موسوی ندوشن، سیدمعین (۱۳۹۳). طراحی شهری در مناطق زلزله‏خیز. گرگان: انتشارات نوروزی، ۱۶۵٫

۷٫ UN (1991). Mitigating Natural Disasters. Phenomeona, effect and options.

۸٫ Rashed, K; Weeks, J. (2003). Assessing Vulnerability to Earthquake Hazards through Spatial International. Journal of Geographic Information Science Multicriteria Analysis of Urban Areas, vol. ۱۷, no. ۶, ۵۴۷-۵۷۶٫

۹٫ S. Antonioni Gigliola, G.; Cozzani, Valerio (2007). A Methodology for the Quantitative Risk, Triggered by Seismic Events. Journal of Hazardous Materials, Assessment of Major Accidents.

۱۰٫ عابدی، مهدی (۱۳۸۵). بررسی اثرات ناشی از تخریب ساختمان‏ها پس از وقوع زلزله در معابر شهری (نمونه‏ی موردی: محله‏ی چیذر منطقه‏ی ۱ تهران). پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد رشته‏ی شهرسازی ـ برنامه‏ریزی شهری و منطقه‏ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

۱۱٫ حبیبی، کیومرث؛ و همکاران (۱۳۸۷). تعیین عوامل ساختمانی مؤثر در آسیب‏پذیری بافت کهن شهری زنجان با استفاده از GIS و FUZZY LOGIC. هنرهای زیبا، ش ۳۳، ۲۷-۳۶٫

۱۲٫ احدنژاد، محسن؛ و همکاران (۱۳۹۰). ارزیابی آسیب‏پذیری شهرها در برابر زلزله بر حسب فاصله از کاربری‏های حیاتی با استفاده از GIS (نمونه‏ی موردی: بافت قدیم زنجان).

۱۳٫ شرکت مهندسین مشاور طرح و معماری (۱۳۷۲). طرح جامع گرگان، سازمان مسکن و شهرسازی مازندران، ۹٫

۱۴٫ مرکز آمار ایران (۱۳۸۵). سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تهران.

۱۵٫ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، بخش زلزله (۱۳۸۸). تهیه و تدوین سناریو زلزله‏ی شهر گرگان. ۶۶-۴۷٫

۱۶٫ شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی عرصه (۱۳۷۸). ضوابط و مقررات و استانداردهای ساختمان آتش‏نشانی‏های کشور. ۱۴۰٫

۱۷٫ شرکت مهندسی مشاور معماری و شهرسازی پارت (۱۳۹۰). طرح جامع شهرگرگان. ۸٫

۱۸٫ رسولی، علی‏اکبر؛ محمودزاده، حسن (۱۳۸۹). مبانی سنجش از دور پایه. تبریز: انتشارات علمیران.

۱۹٫ متکان، علی‏‏اکبر؛ و همکاران (۱۳۸۷). محل‏های مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS (مطالعه‏ی موردی: شهر تبریز). علوممحیطى، س ۶، ش ۲، ۱۲۱-۱۳۲٫

۲۰٫ فاضل‏نیا، غریب؛ حکیم‏دوست، سیدیاسر؛ بلیانی، یدالله (۱۳۹۱). راهنمای جامع مدل‏های کاربردی GIS در برنامه‏ریزی شهری، روستایی و محیطی. انتشارات آزادپیما، ج ۱٫

۲۱٫ بهشتی‏فر، سارا؛ و دیگران (۱۳۸۹). مدل‏سازی احتمالاتی عدم اطمینان داده‏های ورودی در مکان‏یابی نیروگاه حرارتی. ۵۸۶٫خبر های مشابه تخمین آسیب‏ پذیری شهر گرگان در برابر زلزله با تأکید بر فاصله از تأسیسات شهری با روش منطق فازی

تاکید بر اهمیت مدیریت بحران جامعه محور در سال ۹۵

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش بحران نیوز ، در پیام نوروزی دکتر احمد صادقی خطاب به گروه های دوام آمده …

انتقال ۳۵۰ نفر به بیمارستان در ۲۴ ساعت گذشته

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش بحران نیوز، حسن عباسی با اعلام این خبر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۹۸ مأموریت …

۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی اتفاق می افتد

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان …

تهران رکورددار جهان در فرونشست زمین/ پایتخت باید تخلیه شود!

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملتهر ان هر روز یک میلی متر از زمین در تهران نشست می کند یعنی در سال …

آخرین اخبار و مقالات