کاهش خطرپذیری با راه اندازی سامانه هشدار سریع

بازدید 949 زمان 2016/09/17 کد خبر 134

پنجمین و آخرین نشست کمیته مشترک طرح ظرفیت سازی برای کاهش خطر زلزله و مدیریت بحران در تهران با هدف بررسی نتایج فنی سامانه هشدار …


پنجمین و آخرین نشست کمیته مشترک طرح ظرفیت سازی برای کاهش خطر زلزله و مدیریت بحران در تهران با هدف بررسی نتایج فنی سامانه هشدار سریع برگزار شد.

به گزارش Bstech، در این نشست که با حضور  نمایندگان سازمان همکاری های بین المللی ژاپن(جایکا) و کارشناسان سازمان های تخصصی برگزار شد، مهندس فاطمه صالح  معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به این که موضوع مدیریت بحران، یک موضوع مشارکتی است گفت: تمامی مراحل اقدامات انجام گرفته در حوزه مدیریت بحران باید با هماهنگی پیش برود.خبر های مشابه کاهش خطرپذیری با راه اندازی سامانه هشدار سریع

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات