تحلیل فضا- مکانی عملکرد ایستگاه های آتش نشانی بر پایه ی مدیریت بحران با استفاده از روش تلفیقی MCDM و تحلیل شبکه

تحلیل فضا- مکانی عملکرد ایستگاه های آتش نشانی بر پایه ی مدیریت بحران با استفاده از روش تلفیقی MCDM و تحلیل شبکه
بازدید 1077 زمان 2016/10/18 کد خبر 1533

نویسندگان سیدعلی علوی۱ ؛ اسماعیل سالاروند ۲ ؛ علی احمدآبادی۳ ؛ سعیده فرخی سیس۲ ؛ محمد رضا بسحاق۴ ۱جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت …


نویسندگان
سیدعلی علوی۱ ؛ اسماعیل سالاروند ۲ ؛ علی احمدآبادی۳ ؛ سعیده فرخی سیس۲ ؛ محمد رضا بسحاق۴
۱جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس
۲جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس
۳ژئومورفولوژی، دانشگاه خوارزمی
۴جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان
چکیده
از میان کاربری­ها و خدمات موجود در شهر، استقرار بهینه­ی فضا – مکانی ایستگاه­های آتش­نشانی به دلیل اهمیت و توجه روز افزون به ارائه­ی خدمات­ ایمنی و تمهیدات پیش­گیری و مقابله با حوادث آتش­سوزی و مدیریت بحران در شهرها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بی­شک خدمات­رسانی به­موقع ایستگاه­های آتش­نشانی بیش از هر چیز مستلزم استقرار آنها در مکان­های مناسب بوده، تا بتوانند در اسرع وقت و بدون مواجهه با موانع و محدودیت­های محیط شهری از یک­سو، و نیز با ایجاد کمترین آثار منفی بر زندگی ساکنان شهر از سوی دیگر، به محل حادثه برسند. تهران بزرگ با جمعیت بیش از هشت میلیون نفر به­عنوان بزرگ­ترین شهر کشور، به علت گسترش موازی و نیز افزایش جمعیت، زمینه­های ایجاد حریق را در سطح شهر افزایش داده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و نیز بهره­گیری از روش­های تلفیقی تحلیل شبکه وMCDM  در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، توزیع فضایی- مکانی استقرار و شعاع عملکرد ایستگاه­های آتش­نشانی موجود در منطقه­ی ۶ شهر تهران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می­دهد پراکنش فضایی ایستگاه­های آتش­نشانی برای مدیریت بهینه­ی بحران در وضعیت موجود از الگوی مناسبی برخوردار نبوده و ایستگاه­های موجود در مدت زمان استاندارد ۳ دقیقه نمی­توانند کل منطقه را تحت پوشش خدماتی قرار دهند. بنابراین با به­کار­گیری روش­های تحلیلی MCDM و نیز استفاده از مدل تحلیل سلسله­مراتبی AHP و تلفیق آن با قابلیت­های GIS، برای مناطق خارج از شعاع عملکردی ایستگاه­های موجود، ۲ ایستگاه جدید مشخص و پیشنهاد گردیده است تا کل فضای مطالعات موردی، براساس استاندارد زمانی خودروهای آتش­نشانی به محل حریق، تحت پوشش ایستگاه­های آتش­نشانی قرار گیرد.
کلیدواژه ها
مکان یابی؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مدیریت بحران؛ تحلیل شبکه؛ MCDM؛ AHP؛ ایستگاه های آتش نشانی

 

pdf-small

منبع: نشریه مدیریت بحران دانشگاه مالک اشتر

 خبر های مشابه تحلیل فضا- مکانی عملکرد ایستگاه های آتش نشانی بر پایه ی مدیریت بحران با استفاده از روش تلفیقی MCDM و تحلیل شبکه

تاکید بر اهمیت مدیریت بحران جامعه محور در سال ۹۵

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش بحران نیوز ، در پیام نوروزی دکتر احمد صادقی خطاب به گروه های دوام آمده …

انتقال ۳۵۰ نفر به بیمارستان در ۲۴ ساعت گذشته

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش بحران نیوز، حسن عباسی با اعلام این خبر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۹۸ مأموریت …

تهران رکورددار جهان در فرونشست زمین/ پایتخت باید تخلیه شود!

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملتهر ان هر روز یک میلی متر از زمین در تهران نشست می کند یعنی در سال …

مهم ترین مخاطرات طبیعی و انسان ساز شهر تهران

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل مهندس محسن نادی معاون عملیات، مقابله و پدافند غیر عامل سازمان در گفت و گوی ویژه این …

آخرین اخبار و مقالات