همایش مصون سازی زیرساختهای کلیدی کشور؛ تهديدات زيرساختي ، براي اعمال فشار به مردم صورت ميپذيرد

همایش مصون سازی زیرساختهای کلیدی کشور؛ تهديدات زيرساختي ، براي اعمال فشار به مردم صورت ميپذيرد
بازدید 844 زمان 2016/10/25 کد خبر 1927

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملسردار جلالي در سومين همايش  مصون سازي زيرساخت هاي كلبدي كشور، اين حوزه را داراي سه مفهوم …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملسردار جلالي در سومين همايش  مصون سازي زيرساخت هاي كلبدي كشور، اين حوزه را داراي سه مفهوم اصلي دانست و گفت : مصون سازي پدافند غير عامل در حوزه زيرساخت هاي كشور با سه مفهوم راهبردي، عملياتي و بهره برداري توضيح داده ميشود. در مفهوم راهبردي با سياست هاي كلي چون اتخاذ لايحه ها، قوانين و … رو به رو هستيم و به طور كلي ميتوانيم اقدام در اين سطح را داراي ابعاد وسيعي ميدانيم. خروجي اين سطح برنامه هاي اجرايي است.
تهديدات زيرساختي ، براي اعمال فشار به مردم صورت ميپذيرد
وي ادامه داد: پس از ارائه برنامه از سطح اول، انجام عمليات زير ساختي با كمك مهندسين حقيقي و حقوقي صورت ميگيرد كه پدافند غير عامل نيز در بخش زير ساخت ها ورود پيدا ميكند .
بخش نهايي نيز بهره برداري از توليدات زير ساخت ها خواهد بود . سردار جلالي با تاكيد بر سطح زير ساخت ها ادامه داد : در بخش زيرساخت هاست كه ادبيات پدافند غيرعامل نيز در حيطه مهندسي ورود پيدا ميكند و در مفاهيم مهندسي تعريف ميشود و شاخص هاي فني و احكام راهبردي را در اين مسير به كمك ميگيرد.
وي در خصوص تهديدات موجود در نظام مهندسي كشور گفت : امروز متصور هستيم كه نظام مهندسي كشور ، مورد تهديد جدي نيست و بايد بارهاي زنده و مُرده محاسبات مورد نظر است؛ يعني تهديدات ميتوانند بر اساس محاسبات شكل گرفته شوند. بنابراين وظيفه حوزه زيرساخت هاي پدافند و مهندسين و اساتيد اين است كه از طريق محاسبات ، اين تهديدات را شناسايي كنند.
تهديدات زيرساختي ، براي اعمال فشار به مردم صورت ميپذيرد
جلالي با تاكيد بر جوان بودن جامعه مهندسي گفت: در حال حاضر، سابقه علمي و مهندسي  كشور كم است و شايد به همين دليل پويايي لازم را كسب نكرده است تا بتواند از طريق فرمول هاي فني ، تهديد ها را كشف و مصون سازي را به حداكثر برساند.
وي در مورد تهديدشناسي زيرساخت ها گفت: تهديدها در سه بخش كيفي، كمي و حسي تقسيم بندي شده است . در بخش كيفي وجود تهديد براي زير ساخت ها زير سوال ميرود و اگر زيرساختي با تهديد رو به رو بود، بايد تهديد كيفيت را به تهديد كميت و سپس به بارهاي مهندسي تبديل كنيم.
تهديدات زيرساختي ، براي اعمال فشار به مردم صورت ميپذيرد
رئيس سازمان پدافند غيرعامل در خصوص استاندار سازي و وجود تهديدات گفت: شهرسازي و معماري ، فرمول و معيار خاصي را در بر نميگيرد ، بنابراين نيازمند طرح هاي جديد شهرسازي هستيم كه در اين طرح ها از طريق فرمول ها و محاسبات احتمال تهديد ها در زيرساخت ها شناسايي شده باشد.
وي در خصوص آكادمي بودن اين رشته در ساير كشور ها گفت: رشته زيرساخت از اهميت بالايي برخوردار است و به همين دليل در بسياري از كشورها ، زيرساخت ها به عنوان يك رشته دانشگاهي تدريس ميشود. ما نيز براي تاكيد بر اهميت اين موضوع زير ساخ هاي كشور چندين رشته مرتبط را در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه هاي معين ، ايجاد كرده ايم.
جلالي ادامه داد: اگر ايران به صورت تخصصي در حوزه زير ساخت ها فعاليت انجام داده بود، امروزه ما انباشتگي جمعيت را در شهرها مشاهده نميكرديم و اين تمركز جمعيت ، خود تهديدي براي كشور و مردم در حوزه هاي مختلف محسوب ميشود .
تهديدات زيرساختي ، براي اعمال فشار به مردم صورت ميپذيرد
جلالي در خصوص اهداف دشمن در زيرساخت ها مطرح كرد: كليدي ترين واژه تهديد ، نگاه دشمن به زير ساخت هاست . به اين منظور كه دشمن تهديدات خود را بر اساس كاركرد هاي زيرساخت ها و ساختمان ها ، ايجاد ميزان خطر و مصون سازي قرار ميدهد.
استراتژي هاي اخير كاركردهاي زير ساخت ها با اين سه عنصر در زمينه نظامي تغيير كرده است؛ به طوري كه “واردل” در نظريه پنج حلقه زيرساخت ها گفته است كه زيرساخت هاي تشكيل دهنده پايداري كشور از اهميت بالايي برخوردار است و بر اساس نوع كاركرد هر زيرساخت ميتوان تهديد خاصي را در نظر گرفت.
رئيس سازمان پدافند غير عامل ادامه داد: در جنگ ٣٣ روزه لبنان ما شاهد اجرايي شدن اين نظريه پنج حلقه زيرساخت بوديم ، اسرائيل تمام پُل را كه به عنوان راه هاي ارتباطي حزب الله و مردم محسوب ميشد را مورد حملات موشكي خود قرار ميداد به طوري كه بر اساس آمار، دو سوم از پل هاي لبنان در اين جنگ تخريب شدند. هدف از تخريب زيرساخت هاي اساسي و مهم ، ايجاد فشار بر مردم و اعمال فشار مردم بر دولت و در نتيجه تسليم خواسته هاي دشمن شدن است.
جلالي در خصوص زيرساخت هاي اساسي گفت : زيرساخت هايي كه از طريق آن قادر به اعمال فشار بر مردم باشد ، اغلب مورد حمله تهديدات قرار ميگيرد و از اين رو زيرساخت هاي مهم و اساسي محسوب ميشوند.
رئيس سازمان پدافند گفت : پدافند غيرعامل با رويكرد فني در تلاش براي كاهش يا حذف تهديدات در زيرساخت هايي چون پُل ها، فاضلاب و … است .
وي گفت : زماني كه يك زير ساخت مورد تهديدات واقع ميشود، يعني از اهميت زير ساختي بالايي برخوردار است. دشمنان براي حمله به زيرساخت ها به جمع آوري اطلاعات هوايي، عكس برداري، تخليه اطلاعات زيرساختي و …. ميكنند؛ بنابراين بايد اطلاعات سازه هاي مهم را بسيار مراقبت كنيم زيرا كه شبكه هاي جاسوسي از طريق بنگاه هاي مشاور ساختماني خارجي، خريد و فروش ميشود و مهندسين ايراني بايد از چنين اقداماتي خودداري كنند.
تهديدات زيرساختي ، براي اعمال فشار به مردم صورت ميپذيرد
سردار جلالي در پايان حرفهاي خود گفت: كشور ما با الگوي تمدن اسلامي و رويكردهاي مصون سازي جديد ، همواره مورد تهديدات آمريكا قرار دارد و همين دليل ما نيازمند الگوي زيرساخت در راستاي تمدن اسلامي هستيم تا وابستگي ما به صنعت مهندسي ساير كشورها كاسته شود. ما از نظر دانش مهندسي بسيار پيشرفت كرده ايم اما همچنان ضعف داريم كه بايد با همكاري پژوهشگران و مهندسين اين كاستي ها را حذف كنيم.
منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه همایش مصون سازی زیرساختهای کلیدی کشور؛ تهديدات زيرساختي ، براي اعمال فشار به مردم صورت ميپذيرد

لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان برای پیشگیری تب کریمه کنگو

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملاولین جلسه مشترک شورای پدافند غیرعامل و قرارگاه زیستی استان مازندران صبح پنجشنبه هفته جاری به ریاست …

شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو

شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو نویسندگان سعید امینی ورکی …

آمریکا از طریق روسیه به ایران پیام داده است

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل به نقل از روزنامه الرأی چاپ کویت، این روزنامه با درج خبری مدعی شد ایالات متحده آمریکا …

بانک اطلاعاتی حوادث پارس جنوبی ایجاد می‌شود

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل،  مظاهر انصاری صبح امروز در نشست بررسی اجرای طرح‌های HSE در فازهای مختلف پارس جنوبی با …

آخرین اخبار و مقالات