آيين نامه هاي همكاري سازمان آتش نشاني و پدافندغيرعامل در دست تبيين است/در تلاشيم با راهبردهاي پدافند غيرعامل به آموزش و فرهنگ سازي لازم دست يابيم

آيين نامه هاي همكاري سازمان آتش نشاني و پدافندغيرعامل در دست تبيين است/در تلاشيم با راهبردهاي پدافند غيرعامل به آموزش و فرهنگ سازي لازم دست يابيم
بازدید 587 زمان 2016/11/03 کد خبر 2101

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، نخستين نشست علمي و عملي مديران آتش نشاني …

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، نخستين
نشست علمي و عملي مديران آتش نشاني كشور در حوزه پدافندغيرعامل با حضور جمعي از
كاركنان آتش نشاني و سعيد شريف زاده رئيس آتش نشاني تهران و رئيس سازمان پدافند غيرعامل
کشور،
دكتر جلالي در سازمان پدافندغيرعامل آغاز شد
.


سردار جلالي سخنران نخستین نشست علمی
و عملی مدیران آتش نشانی کشور در حوزه پدافند غیرعامل بود
.


رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تبیین
کارکردهای سازمان آتش نشانی گفت: سازمان آتش نشانی فارغ از هرگونه فعالیت ها و
جبهه گیری های سیاسی ، وظیفه خود را در حفظ جان انسان ها و کمک رسانی به مردم با
نگاه ملی قرار داده است
.


سردار جلالی با مطرح نمودن اسناد کلی
که مقام معظم رهبری در سیاست های کلی سال
۸۲
به سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ کرده
اند گفت: ساماندهی مربوط به حوادث و تهدیدات ، کاهش مراکز خطر از مکان های پر
جمعیت و کاهش آسیب پذیری کشور از مهمترین موضوعات این سند است که با هدف حفظ جان
انسان ها و پس آن حفظ امنیت ملی و تمامیت نظام صورت میگیرد
.


سردار جلالی پدافند غیرعامل را موضوعی
انسان محور دانست و گفت: مصون سازی مجموعه اقداماتی است که سازمان پدافند غیرعامل در
برابر سه مفهوم تهدید، آسیب پذیری و خطر انجام میدهد
.


وی ادامه داد:
تهدیدات به معنای طراحی اهداف خصمانه
از سوی دشمنان است که امکان مقابله با آن وجود دارد. در حالی که آسیب پذیری کشور
بیان کننده نقاط ضعفی دورنی است که با برطرف کردن نقاط ضعف قادر به کنترل آسیب ها
هستیم و آسیب پذیری، فرودگاهی برای تهدیدات است که با کاستن از نقاط ضعف، امکان
مورد حمله قرار گرفتن از سوی دشمن را تا حدی می کاهیم
.


در موضوع خطر و ریسک ، اثر برخورد تهدید
بر آسیب ها و ایجاد خطرات است که سازمان پدافند غیرعامل در تلاش شناسایی آسیب های
موجود در کشور و کنترل تهدیدات و اقدامات مصون سازی در برابر خطرات احتمالی است
.


رئیس سازمان پدافند غیرعامل تسهیل
بحران را یکی از کمک کننده های مقابله با خطرات گفت: باید در وقوع خطرات ، قادر به
مدیریت بحران شرایط باشیم. شناسایی زیرساخت و طرح های مدیریت بحران نسبت به سناریو
های تهدید، پیشامد های احتمالی و اقدامات لازم از مهمترین نکاتی است که در تسهیل
بحران باید به آن توجه کرد که رزمایش کاشان به نوعی یک مدیریت بحران در شرایط خطر
بود
.


سردار جلالی فرماندهی، کنترل حوادث و
پیامد های آن در حوزه های زیستی ، شیمیایی ، میکروبی و پرتوی را جزیی از اساسنامه
پدافندغیرعامل دانست و گفت: باید متناسب با شهرهای کشور ، قرارگاه هایی با ساختار
های مرتبط شکل بگیرد، همانند تشکیل قرارگاه های هسته ای که در شهرهای هسته ای کشور
ایجاد کرده ایم که متناسب با خطرات، ایمن سازی و تجهیزات لازم در اختیار آنها تا
حد نیاز قرار گرفته است
.


وی ادامه داد: کاهش آسیب پذیری و مصون
سازی سازمان پدافند غیرعامل و پیشگیری و آموزش در آتش نشانی کشور ، هر دو اقدام
پیش از حادثه است؛ عنوان مثال وجود گاز کلر که خود در جنگ جهانی به عنوان سلاح
شیمیایی مورد استفاده بود ، در نزدیکی یکی از دانشگاه های پایتخت نگه داری میشود
که میتوان یک تهدید داخلی بزرگ محسوب شود. برای مقابله با خطرات احتمالی از این
تهدیدات داخلی در گام نخست باید تحلیل ها و جمع آوری اطلاعات صورت گیرد. سپس بر
اساس شرایط اقلیمی، جمعیت در سازمان آتش نشانی و سایر سازمان های مرتبط تهدیدات را
با خطرات آن ها مدل سازی کرده و در به بررسی خطر بپردازیم تا در صورت وقوع حادثه،
آمادگی لازم را داشته باشیم
.


سردار جلالی درخصوص استراتژی خاص مواد
خطرناک گفت: در این خصوص باید نقش مواد با برنامه های ملی، استانی و شهرستانی
تبیین و برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی ، اقدامات مصون سازی صورت بگیرد
.


رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان
کرد: روزانه در تهران حدود ۶۰ خودرو و مواد پزشکی هسته ای را جابجا می کنند که بررسی
های بعمل آمده نشان می دهد بعضا ملاحظات ایمنی آنها بطور کامل رعایت نمیشود.


وی از آتش نشانی های تهران خواسته است
که با توجه به این موارد تخصصی، بر آنها نظار نموده و چنانچه با موردی مواجه شدند نسبت
به توقف آنها و افزایش موارد ایمنی اقدام نمایند.


دیگر اقدامی که باید برای حفظ جان
مردم صورت بگیرد، شناسایی مراکز پُر خطر است که در صورت قرار داشتن در مرکز جمعیت
، آنها را به موقعیت های جغرافی خالی از سکنه منتقل کنیم
.


رئیس سازمان پدافند غیرعامل گنجاندن
آیین نامه ها و پیوست های سازمان آتش نشانی و پدافند غیرعامل را در سازه های
ساختمانی جدید مهم تلقی کرد و گفت: باید برای حفظ و ایمنی سلامت مردم در زیرساخت
های ساختمانی آیین نامه ای با همکاری هر دو سازمان آتش نشانی و پدافند غیرعامل
تبیین و به دستگاه های اجرایی دراین حوزه ابلاغ شود تا بر اساس این آیین نامه،
اقدامات ایمنی و مصون سازی در برابر خطرات انجام شود
.


دکتر جلالی با اشاره به نداشتن زون
خطر در ایران گفت
: متاسفانه ایران برخلاف سایر کشورهای
دیگر ، از زون خطری برخوردار نیست که باید با کمک سازمان آتش نشانی و دیگر حوزه ها
با تعیین وضعیت مطلوب در کارخانه ها و شرکت های پر خطر ، زون خطر را شناسایی و
اقدامات لازم را برای مصون سازی انجام دهیم
.


از ديگر سخنرانان اين نشست، سعيد شريف
زاده رئيس آتشنشاني استان تهران بود
.


شريف زاده با گرامی داشت هفته پدافند
غیرعامل گفت: حضور سازمان پدافند غیرعامل در سازمان آتش نشانی ، یک روزنه ی امید
است. با توجه به اینکه علم در حال پیشرفت است، باید با تکیه بر تجربیات از
حوادث ناگوار ، امکان جلوکیری و مقابله با آسیب ها ایجاد شود
.


سعید شریف زاده فرهنگ سازی، افزایش
سطح آمادگی و اطلاعات را از مهمترین اقدامات دانست و گفت: دفاع از مردم در برابر
خطرات به دست سازمان های اجرایی و در راس آن ها ، سازمان آتش نشانی است
.


در راستای حفظ امنیت جان مردم در سه
سال گذشته ، ایستگاه ۱۱۱ آتش نشانی جاده کرج برای مقابله با خطرات احتمالی داخلی
شهری تاسیس شد، رشته مرتبط با این سازمان در دانشگاه علمی کاردبردی گنجانده شد و
هماهنگی های لازم با پدافندغیرعامل، مالک اشتر ، بیمارستان ها برای توسعه آمادگی
سازمان آتش نشانی صورت گرفت
.


وی ادامه داد: ایجاد مرکز آموزشی در
صالح آباد بهترین پیشرفت این سازمان است که توانسته ایم از کشورهای سودان، عراق و
شاگردانی را آموزش دهیم.


وی در پایان سخنان خود گفت: در تلاش
هستیم با راهبرد های پدافند غیرعامل به آموزش ها و فرهنگ سازی های لازم در چهار
حوزه زیستی، پرتوی،شیمیایی و هسته ای دست پیدا کنیم. زیرا نبود آموزش و فرهنگ سازی
در این حوزه باعث شد که در نشت مواد انستیتوی پاستور ، با کاستی هایی مقابله شود.
بنابراین امیدواریم با پشتیبانی سازمان پدافند غیرعامل به جایگاه آموشی و دفاعی
درخور سازمان آتش نشانی در سطح کشور صعود کنیم
.منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه آيين نامه هاي همكاري سازمان آتش نشاني و پدافندغيرعامل در دست تبيين است/در تلاشيم با راهبردهاي پدافند غيرعامل به آموزش و فرهنگ سازي لازم دست يابيم

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات