سازمان دامپزشکی کشور جایگاه ویژه ای در مقابله با تهدیدات زیستی و سایبری در ساختار پدافند غیر عامل کشور دارد

سازمان دامپزشکی کشور جایگاه ویژه ای در مقابله با تهدیدات زیستی و سایبری در ساختار پدافند غیر عامل کشور دارد
بازدید 516 زمان 2016/11/03 کد خبر 2103

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی ، دکتر حسین مهدوی شهری مدیر پدافند غیر عامل سازمان دامپزشکی …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه
گزارش خبرنگار پایداری ملی ، دکتر حسین مهدوی شهری مدیر
پدافند غیر عامل سازمان دامپزشکی کشور به مناسبت هفته پدافند غیر عامل
اظهار داشت:
موثرترین
و پایدارترین شیوه محافظت در برابر تهدیدات زیستی  ناشی از انتشار عمدی و
تصادفی عوامل بیماری زای حیوانی ، تقویت نظام های بهداشتی موجود برای
مراقبت، شناسایی اولیه و به موقع و واکنش سریع در مراکز تولید دام و فر
آورده های دامی می باشد .

وی
افزود: در این راستا پشتوانه های قانونی مناسب و تدوین برنامه های بلند
مدت از لوازم اصلی مقابله با تهدیدات زیستی و سایبری خواهد بود که سازمان
پدافند غیر عامل کشور می تواند نقش مهمی در این خصوص ایفا نماید .

دکتر
مهدوی شهری تصریح کرد: کارکنان سازمان دامپزشکی کشور با نقش خود در صورت
رویداد یک تهدید زیستی آشنا هستند. آموزش های تخصصی برای عملیات علیه
بیماری غیر مترقبه یا تهدید زیستی یا سایبری مورد نیاز بوده و
دستورالعملهای مورد نیاز برنامه ملی واکنش سریع در زمان بروز تهدید زیستی
بایستی تهیه شده و اجرا گردد .

وی
ادامه داد: کارکنان دامپزشکی کشور به سطحی از آموزش مورد نیاز و دانشی
فراگیر از بیماریهای غیر بومی که بیشترین تهدید را شامل می شود نیازمند
هستند .

مدیر
پدافند غیر عامل سازمان دامپزشکی کشور گفت: اختصاص فوری اعتبارات مورد
نیاز سبب جلوگیری و یا کاهش خسارات بعدی و عمده در زمان پیشگیری و یا بروز
تهدید زیستی خواهد گردید .این منابع باید علاوه بر نیازها و هزینه های جاری
سازمان دامپزشکی کشور باشد و تمام مراحل اجرای برنامه واکنشی مناسب از
شروع تا پایان عملیات را در برگیرند .

وی
ادامه داد: همکاری های منطقه ای و بین المللی بین کشورهای همجوار اهمیت
ویژه ای را با توجه به شرایط ناامن منطقه گوشزد می نماید . حضور فعال در
مجامع بین المللی و دفاع از حقوق قانونی دامپزشکی ، سایر کشورها را متعهد
می نماید تا احساس تعهد جدی تری نمایند و در مقابل وظائف قانونی خود پاسخگو
باشند .

دکتر
مهدوی شهری اعلام کرد: در کشورهایی که با تهدیدات زیستی روبرو هستند
متناسب با تهدید دشمن ، امکانات و اعتبارات ویژه ای از سوی قانونگذاران پیش
بینی میگردد که در مواقع پیشگیری یا رویداد متناسب با سطح تهدید مورد
استفاده قرار می گیرد .

وی
خاطر نشان کرد: باید از تجربیات گذشته که مانند چراغی روشنگر مسیر آینده
خواهد بود استفاده نمود و وظائف قانونی سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یک
سازمان مهم حاکمیتی مورد تاکید قرار گرقته و مانند تمامی سازمانهای متولی
سلامت و بهداشت در دنیا ، وظائف حاکمیتی آن مورد خدشه قرار نگیرد. در غیر
اینصورت دشمن از این گونه منافذ بهترین استفاده را جهت ایجاد تهدید مورد
نظر خود خواهد برد.

دکتر
مهدوی شهری مبانی اقدامات در سازمان دامپزشکی کشور در مقابله با تهدیدات
زیستی را اقدامات بهداشتی –قرنطینه ای، مراقبت ها و پایشهای فعال و غیر
فعال، تجهیز مراکز تشخیص بیماریها، انجام تحقیقات کاربردی و مطالعاتی،
ایجاد ساز و کارهای هشدار و اقدام سریع، اطلاع رسانی مناسب به ذینفعان،
گسترش سامانه های اطلاعاتی و پایشی نام برد.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه سازمان دامپزشکی کشور جایگاه ویژه ای در مقابله با تهدیدات زیستی و سایبری در ساختار پدافند غیر عامل کشور دارد

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات