برگزاری دوره آموزشی پدافند در رسانه ویژه رابطین پدافند غیرعامل و خبرگزاری های مستقر دراستان

برگزاری دوره آموزشی پدافند در رسانه ویژه رابطین پدافند غیرعامل و خبرگزاری های مستقر دراستان
بازدید 600 زمان 2016/11/03 کد خبر 2107

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملدروه آموزشی پدافند در رسانه با حضور مشاور رئیس سازمان پدافند غیر عامل وبا شرکت رابطین پدافند …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملدروه آموزشی پدافند در رسانه با حضور مشاور رئیس سازمان پدافند غیر عامل وبا شرکت رابطین پدافند غیرعامل و خبرگزاری های مستقر در استان به همت اداره کل پدافند غیرعامل استان و با دعوت از استاد مدعو کشوری برگزار شد .

برگزاری دوره آموزشی پدافند در رسانه ویژه رابطین پدافند غیرعامل و خبرگزاری های مستقر دراستان

مشاور رئیس سازمان پدافندغیرعامل ضمن ارائه تعریف پدافند غیرعامل در ابتدا , به مباحث مربوط به رسانه و نحوه ورود آنها به عرصه مباحث کلان کشوری پرداخت.

وی گفت :امروزه در جهانجنگهای نسل چهارم را شاهد هستیم و در واقع نقش اساسی در این جنگها را رسانه ایفاء میکند. چرا که با هجمه و بمباران خبری مشود حیات وسقوط حکومت کشوری را تضمین نمود.

وی با اشاره به گودتای اخیر در ترکیه گفت : ویدیوی منتشره رئیس جمهور ترکیه از کانال تلگرام یک گوشی توانست یک کوتا را خنثی کند و تداوم بقای حکومت اردوغان را رقم بزند.

وی در ادامه گفت : فاصله جنگ های آینده فقط ۱۵ سانتیمتر است. یعنی به نحوی که چشم ببیند و گوش بشنود.

برگزاری دوره آموزشی پدافند در رسانه ویژه رابطین پدافند غیرعامل و خبرگزاری های مستقر دراستان

مشاور رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت : متاسفانه ما تجهیزات کافی برای خبرنگاران نداریم , یعنی بعنوان مثال ما یک خبرنگار جنگی به تمام معنا نداریم , به طوری که بتواند با تجهیزات کامل بتواند در صحنه حضور یابد و به گزارش دقیق صحنه های جنگ بپردازد, البته این موضوع از شایستگی وتلاش خبرنگاران محترم در عرصه کم نمیکند وما ممنون زحمات ایشان هستیم.

در حال حاضر دشمن تا دندان مسلح , با همه ترفندها وابزار رسانه ای در صدد از بین بردن نسل جوان و ایجاد شکاف بین نسلی است به طوری که بتواند از درون به استحاله فرهنگی بپردازد.

خاطر نشان می شود, در پایان کارگاه آزمون برگزار گردید و برای کسانی که حائز نمره حد نصاب شوند , گواهینامه صادر خواهد شد.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه برگزاری دوره آموزشی پدافند در رسانه ویژه رابطین پدافند غیرعامل و خبرگزاری های مستقر دراستان

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات