انتصاب رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی

انتصاب رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی
بازدید 541 زمان 2016/11/05 کد خبر 2125

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملعباس آخوندی، وزیر وزیر راه و شهرسازی، طی حکمی محمود سالمی را به سمت رئیس مرکز تدوین …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملعباس آخوندی، وزیر وزیر راه و شهرسازی، طی حکمی محمود سالمی را به سمت رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارتخانه منصوب کرد.

درمتن حکم وزیر راه و شهرسازی آمده است:
با توجه به ابلاغ ساختار جدید وزارت راه و شهرسازی و بنا به پیشنهاد معاون محترم حمل و نقل، به موجب این حکم به سمت رئیس
مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منصوب
می شوید.

از خدای بزرگ برای شما آرزوی توفیق دارم.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه انتصاب رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات