بازدید معاون مدیرکل بحران، پدافندغیرعامل وHSE وزارت نیرو ازتأسیسات طرح جامع آبرسانی روستاهای سیستان

بازدید معاون مدیرکل بحران، پدافندغیرعامل وHSE وزارت نیرو ازتأسیسات طرح جامع آبرسانی روستاهای سیستان
بازدید 655 زمان 2016/12/21 کد خبر 3294

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، مهندس جهانبخشی معاون مدیرکل بحران ،پدافند عیرعامل و HSE وزارت نیرو از واحدهای …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، مهندس جهانبخشی معاون مدیرکل بحران ،پدافند عیرعامل و HSE وزارت نیرو از واحدهای تأسیساتی طرح جامع آبرسانی روستاهای سیستان بازدید بعمل آورد.

دراین بازدید که مهندس لکزائیان پور معاون تأمین آب وآبرسانی شرکت ، مهندس دهشیبی رئیس اداره بحران و مهندس دهواری رئیس اداره بهره برداری ونگهداری تأسیسات آب وفاضلاب نیزحضور داشتند، و ازقسمت های مختلف ایستگاه پمپاژ آب خام چاه نیمه و تصفیه خانه زهک بازدید بعمل آمد.

در این بازدید لکزائیان پور اقدامات صورت گرفته  درخصوص پدافندغیرعامل را بیان کرده و اطلاعاتی نیز درخصوص پدیده بو و طعم نامطبوع آب که درفصل تابستان درمنطقه بوجود آمد ارائه نمود  و مهمترین راهکارهای اجرایی درجهت مدیریت بحران و کاهش پدیده بو و طعم نامطبوع را مطرح کرد.

همچنین دهشیبی رئیس اداره بحران شرکت آب و فاضلاب روستایی نیز موضوع پیش بینی تا سیس آزمایشگاه مجهز درمنطقه رامطرح نمود.

بازدید ازورودی آب (جریکه)، تصفیه خانه شهرهای سیستان ،محل آبگیر جدید مشترک برداشت آب درچاه نیمه سه وچاه نیمه شماره چهار نیز توسط آقای مهندس جهانبخشی صورت گرفت.

دراین بازدید ها مدیران استانی وشهرستانی آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب شهری نیزحضور داشتند.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه بازدید معاون مدیرکل بحران، پدافندغیرعامل وHSE وزارت نیرو ازتأسیسات طرح جامع آبرسانی روستاهای سیستان

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات