آمارهای عجیب قرار گرفتن پوز در دست افراد،خصوصا خارج از کشور بسیار تاسف بار است

آمارهای عجیب قرار گرفتن پوز در دست افراد،خصوصا خارج از کشور بسیار تاسف بار است
بازدید 427 زمان 2016/12/21 کد خبر 3298

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملسردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با شرکت در دومین همایش علمی و آموزشی امنیت …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملسردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با
شرکت در دومین همایش علمی و آموزشی امنیت اطلاعات بانک انصار به اهداف  پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: هدف این سازمان برقراری و پایداری امنیت است و به
گفته مقام معظم رهبری مصون سازی در برابر تهدیدات است که اولین گام شناخت سرمایه و دارائی های یک مجموعه براساس اهمیت و ماهیت آن باید صورت گیرد.

گام اول پدافندغیرعامل


وی با اشاره به گام اول پدافند غیرعامل در خصوص سطح
اهمیت مراکز گفت: هرچه که اهمیت یک مرکز افزایش پیدا کند ، الزامات برای ایجاد
امنیت در برابر تهدیدات نیز افزایش پیدا می کند، در نتیجه شناخت اهمیت یک مرکز گام
نخست سازمان محسوب می
شود.


سردار جلالی ادامه داد: رده بندی مراکز براساس پنج دسته
صورت میگیرد ویژه، حیاتی ، حساس ، مهم و آخرین نقطه قابل حفاظت که از نظر اهمیت
دسته بندی شده است.


” سرمایه های ملی کشور”


رئیس سازمان پدافند غیرعامل سرمایه های ملی کشور را بر اساس
چهار نوع سرمایه، سرمایه های انسانی ، فیزیکی ، سایبری و معنوی تقسیم کرد و گفت: ماهیت
سرمایه باید شناسایی شود ، سرمایه های سایبری ، می تواند به دوشکل تعریف شود؛
سرمایه هایی که تنها در فضای سایبری است و
باید در این فضا از آن ها حفاظت کرد و نوعی دیگر از حفاظت که هم در فضای فیزیکی و
هم سایبری باید صورت بگیرد ؛ نمونه این سرمایه را می توان مراکز امنیتی دانست
که علاوه بر محیط فیزیکی ، باید از حفاظت فضای سایبری که از طریق داده در فضای
سایبری توسط اسکادا صورت می گیرد، انجام شود.


” سرمایه های مهم معنوی”


وی گفت: اقتدار و عزت یک کشور پرستیژ ملی و عوامل تقویت کننده آن را  یکی از سرمایه های مهم
معنوی است.در بخش اقتصادی شاید برند اقتصاد یک نوع سرمایه معنوی محسوب شود.


” تغییر ماهیت پول”


سردار جلالی تغییر ماهیت پول و حفاظت از آن را بسیار مهم
دانست و گفت: ساخت خزانه برای حفاظت از پول در سال های گذشته ، یک اقدام از نوع پدافند غیرعامل بود اما با گذشت زمان و تغییر ماهیت پول از فیزیک به سایبری شد و نوع حفاظت آن باید براساس آن تغییر کند. زمانی که این تغییر ماهیت
صورت گرفته است ، به صورت دقیق عملی حس نکرده ایم و باید الزامات تغییر ماهیت مد نظر قرار گیرد.


“پول عنصر اطلاعات”


سردار جلالی در ادامه مطرح کرد: اهمیت پول بخاطر انجام کار
و وجود اعتبار است . یعنی ردیابی اقدام، ردیابی پول است و به نوعی به علت آن که
منشا اصلی تمام کارهاست ، یک عنصر اطلاعات محسوب می شود و برای اگاهی از فعالیت
های صورت گرفته باید پول ردیابی شود. بنابراین پول و اطلاعات پول مهم است .


“نقش پول درحوزه اقتصاد”


وی در ادامه گفت: ردپاهای پول در بخش سایبری بسیار مهم است
و گاها مورد سهل انگاری قرار می گیرد. یعنی تمام اطلاعات فعالیتی کشور بر اساس
اطلاعات پولی قابل کشف است و بعضی کشورها بر اساس تمهیدات ، رد پول را تغییر می دهند و موضوع
مهم پول در نقش های داخلی و خارجی در حوزه اقتصاد بسیار اهمیت دارد.


” جنگ تحمیل اراده”


سردار جلالی جنگ تحمیل اراده برای رسیدن به اهداف را بسیارمهم
دانست و گفت: جنگ ها نیز تغییر ماهیت پیدا کرده و نوع آن ها تغییر کرده است. با
پیشرفت تکنولوژی ، ابزار برای جنگ در این حوزه و رسیدن به هدف خود را فراهم شده
است که در گذشته تهدیدات نظامی بود.در جنگ تحمیل اراده برای رسیدن به اهداف بسیار
مهم است که گاهی از طریق زور و فشار و گاهی نیز از طریق قوانین و تغییر شرایط
محیطی صورت می گیرد.

بنابراین در حوزه مالی، پولی با وضع و مقررات و پروتکل خاص بین المللی تلاش می شود تا بتوان اراده طرف مقابل در این چار چوب تحمیل گردد و آن را استراتژی تحمیل قدرت نیز می نامند که بنام p2c یا power to coerce است.


“مراحل جنگ
اقتصادی”


رئیس سازمان پدافند غیرعامل جنگ اقتصادی را در سه مرحله تقسیم
کرد و گفت: جنگ اقتصادی ، در زمان جنگ دفاع مقدس به منظور تخریب زیرساخت های
اقتصادی برای کاهش توان ملی و پشتیبانی از نیروهای مدافع کشور، جنگ های اقتصادی
دیگر برای به دست آوردن منافع اقتصادی است که می توان به جنگ های عراق و امریکا
اشاره کرد که بسیاری معتقدند این جنگ نفت بود و امریکا به دنبال کسب نفت و منافع
نفتی است .


” حمله با ابزار اقتصادی به مولفه های اقتصادی”


وی گفت: در مدل های امروزی جنگ های اقتصادی حمله با ابزار
اقتصادی به مولفه های اقتصادی است ، یعنی ابزار و هدف اقتصادی است که با ابزاری
چون پول و قوانین و دامپینگ با دامنه کنترل و اطلاعات است و با هدف اقتصاد (بانک
،واردات،صادرات، ارز بین المللی، پول) حمله می شود.


” زیرساخت های جنگ اقتصادی”


جلالی استراتژی ، ابزار، تاکتیک و زیرساخت های جنگ اقتصادی
را بسیار نو و جدید دانست و عنوان کرد: امریکا رسما برای این نوع جنگ قرارگاه زده است
(قرارگاه جنگ اقتصادی) . استراتژی ، ابزار، تاکتیک و زیرساخت های جنگ اقتصادی بسیار نو
و جدید است و متاسفانه اقتصاد دانان عرصه اقتصاد آن را رقابت می دانند نه جنگ که
این نگرش به علت ورود علم اقتصاد سرابی از غرب به دانشگاه های ایران است که واژه ی رقابت
در این حوزه را بر هر چیزی دیگری ارجح دانسته اما به عنوان مثال رابطه اقتصادی
ایران و امریکا جنگ است نه رقابت.


” کارمندان بانک سرباز جنگ اقتصادی”


وی موضوع جنگ اقتصاد با ابزار بانک و پول را نیازمند
دانشگاه دانست و ادامه داد:باید تهدیدات از این طریق شناخته شود ،در این جنگ ما
سردار و درجه دار نمی خواهیم بلکه کارمندان بانک، خود سرباز این جنگ می توانند باشند.باید استراتژی، تاکتیک، ابزار، سیاست و ابعاد این جنگ اقتصادی شناخته شود و به عناصر اصلی مقابله کننده با آن آموزش داده شود.


“تمرکزشبکه های جاسوسی برپول”


جلالی با اشاره به اینکه اطلاعات پول ، استفاده کننده آخرین مدل  از پول بسیار مهم بوده به طوری که شبکه های جاسوسی بر این موضوعات تمرکز کرده اند ،
گفت: داده های پولی هرچند جز ترین داده ، تحلیل های بزرگ پولی داده می شود که می توان
به اهداف و اشخاص فعال در کار دست پیدا کرد .بنابراین اطلاعات داده ای مالی یک کشور بسیار مهم است برای کنترل داخلی بر کشور هم برای اشراف داشتن بر آن


“بانک انصار ستون فقرات مقاومت”


رئیس سازمان پدافند غیرعامل مهم بودن بانک انصار در میان
بانک ها را، ارتباط این بانک با سپاه پاسداران دانست و ادامه داد: سپاه به عنوان یک محور مخالفت علیه استکبار و محور مقاومت است و به
نوعی ستون فقرات مقاومت در منطقه محسوب می شود، به همین علت اشراف و تحلیل بد داده های
بانک انصار مهم شمرده می شود و این بانک در تحریم قرار دارد که باید به آن توجه
کنیم.


” بانک تمیز و کثیف”


وی ادامه داد: در بحث های اف ای تی اف ، بعضی از افراد در
داخل طرح موضوع بانک تمیز و کثیف را کردند که بانک های مرتبط با نهاد انقلابی جز بانک های
آلوده تلقی کردند و بانک های دیگر جز بانک های تمیز محسوب نمودند  و توسعه فعالیتی با
بانک های تمیز اتفاق بیفتد که در دام تحریم نباشد و این یعنی تن دادن به استراتژی
دشمن در حوزه بانکی و مالی و پدیده ای که اصلا قابل قبول نمی باشد.


” مالیات پولی لایه دوم جنگ اقتصادی”


جلالی لایه دوم جنگ نظام اقتصادی را قوانین و مقررات پولی برشمرد و
گفت: در امریکا استراتژی p2c
یا همان قدرت فشار برای تحمیل اراده
است که در متن آن نیز آمده است که با استفاده از قوانین پولی و بانکی می توانیم
اراده خود را در کشورهای ایران، چین و روسیه و در درون چمبره قوانین و مقررات بین المللی  کنترل کنیم .
یعنی قوانین را به عنوان یک ابزار به عنوان کنترل استفاده کنند. FATF یک
مجموعه است که از طریق قوانین ما را کنترل خواهد کرد و به همین پیچیدگی هاست که پس
از دو سال از توافق برجام، نتوانسته ایم پول و بانک خود را به درستی استفاده کنیم.


” عدم پذیرش مقررات بین المللی”


جلالی ادامه داد: مقررات بین المللی محدود و کنترل کننده فعالیت هایمان را نباید
چشم بسته بپذیریم زیرا می تواند به عنوان یک ابزار در اختیار دشمن دست کشور را محدود نماید.


” حکومت مردم سالاری دینی ”


وی علت دشمنی امریکا با ایران را حکومت
مردم سالاری دینی ایران دانست و گفت: کشور ما به عنوان یک الگوی مردم سالاری دینی در
برابر کشورهای لیبرال ایستاده است و امریکا در تلاش است که به نحوی کشور ما را از
بین ببرد که موضوعات هسته ای ، موضوعی زودگذری است اما اصل موضوع پایداری الگوی
حکومتی بدون وابستگی به شرق و غرب
است و در درون کشور استحکام بخش این استراتژی، رهبری است که
در پشت سر ایشان سپاه ایستاده است. بنابراین دشمنی امریکا با سپاه بسیار بارز است که
در تمام حوزه این دشمنی از طریق شبکه های داخلی و خارجی وجود دارد.


” بانک انصار بانک محور مقاومت”


جلالی بانک انصار را بانک محور مقاومت دانست و گفت: در تمام دنیا این
موضوع شناخته شده ، در نتیجه به عنوان اهداف اصلی دشمنان شمرده می شود و باید
بسیار هوشیار باشید. در مقابله با تهدیدات قوانین اقتصادی رویکرد جدی در پیش
بگیرید. بانک انصار علاوه بر امنیت الکترونیک که براساس فنی و جدی دنبال می شود ،
باید به مسائل استراتژیک تر در این حوزه فعال شود . بانک انصار در مقابله با  در جنگ اقتصادی
باید نقش پررنگ تری نسبت به دیگر بانک ها داشته باشد.


” بازیگران استراتژی دشمن”


وی ادامه داد: چندین بار مقام معظم رهبری تذکر داده اند که
نباید اقدامات ما در زمین و استراتژی دشمن قرار بگیرد. به نحوی نباشد که ما احساس
کنیم با استقلال در حال انجام فعالیت های مختلف هستیم اما در حقیقت ما بازیگران
استراتژی دشمن شده ایم. نظام جاسوسی فناوری انگلیس در کشور ایزو گذاشته است و ما در
حال افتخار به این ایزو هستیم . این یعنی ایفای نقش به نحو احسن توسط خود ما برای
استراتژی دشمن .


” جنگ سایبری”


رئیس سازمان پدافند غیرعامل لایه سوم جنگ را ، جنگ های
سایبری دانست و ادامه داد: نظام بانکی به علت جذابیت هدف در رتبه دوم قرار دارد.
اول سامانه های پر خطر صنعتی و دیگر نظام پولی و بانکی کشور به عنوان اهداف برتر
تهدید محسوب می شود.


” حملات سایبری حملات منفرد”


جلالی بعضی سناریوی  حملات سایبری را حملات منفرد خواند و توضیح داد: در جنگ های
سایبری ، حملات منفرد نیز صورت می گیرد یعنی یک حمله سایبری به یک زیرساخت است به
عنوان مثال زیرساخت های هسته ای ، بانکی و … که با حمله های سایبری ما امکان
شناسایی نقاط ضعف را داریم و در صدد حذف این نقاط تلاش خواهیم کرد و ایمن سازی
صورت می گیرد و امکان حمله مجدد وجود نخواهد داشت.


” اثر تخریب زیر ساخت”


وی در ادامه گفت: تاثیرات غیر مستقیم زیرساخت ها یا تاثیر مستقیم در استراتژی های تهدید بسیار مهمتر از تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیم است ، یعنی اثر تخریب یک زیر ساخت بر دیگر زیرساخت ها مد نظر قرار می گیرد. ارتش
های سایبری نیز تنها با تخریب یک زیرساخت جلو نمی روند زیرا کم اثر است ، اما
زمانی که چند زیرساخت به طور همزمان اثر هم افزار را افزایش دهیم و پیامد ثانویه
ای در مقیاس امنیت ملی از آن بیرون کشیده شود.


” امنیت بانکی”


وی ادامه داد: نظام بانکی بسیار حساس است و آسیب پذیری ها و وابستگی بانکی ما همچنان برقرار است.


” جنگ های هیبریدی”


رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ادامه گفت: وضع آرام سیستم
بانکی مشخص کننده امنیت کامل نیست. به همین علت ما بررسی سه سناریو حمله منفرد، مکمل و
ترکیبی را در دستور کار خود داریم.حمله ترکیبی به عنوان جنگ های هیبریدی ، یعنی
ترکیب چندین حوزه با یکدیگر ( سایبری- اقتصادی، سایبری _ اقتصادی _ امنیتی و … )
با هدف براندازی است.


” ارتش سایبری امریکا در حوزه بانکی”


جلالی با اعلام اینکه ارتش سایبری امریکا در حوزه بانکی ، یگان و تیپ ایجاد کرده است گفت: در بودجه ۲۰۱۷ امریکا نوشته است که ۹۱ یگان سایبری
باید توسط ارتش امریکا ایجاد شود و آمادگی لازم برای جنگ های سایبری که در پیش رو
ایجاد شود.


” جنگ با ابزار و استراتژی های خاص”


وی در ادامه گفت: عرصه اقتصاد و نظام بانکی ، خواسته و
ناخواسته تبدیل به جنگی با ابزار و استراتژی های خاص خود شده است. در بعضی سطوح قوانین و پروتکل ها،در
بعضی دیگرقوانین بین الملل اف ای تی اف ، سوئیفت و در بخشی نیز یگان های حمله
سایبری به بانک ها به عنوان یک ابزار جنگ اقتصادی استفاده می شوند. معضل دیگر به
نام بیت کوین (
bitcoin )
است که اگر فراگیر شود و ما استراتژی مقابله با آن را نداشته باشیم می تواند ایجاد
خطر برای نظام بانکی کشور داشته باشد.


” پولشویی در نظام بانکی”


جلالی بحث پولشویی در نظام بانکی را مهم دانست و مطرح کرد:
مسئولیت این اقدام داخلی است و نیازمند ساماندهی نظام بانکی است. آمارهای عجیب
قرار گرفتن پوز در دست افراد ، خصوصا خارج از کشور بسیار تاسف بار است و باید این
مسئله حل شود.


” انقلاب در نظام بانکی”


وی در خصوص اهمیت بانک انصار گفت: بانک انصار ، بانک سپاه است همه تاثیرات سپاه
بر بانک انصار مستقیم است ؛ یعنی هرچقدر که اهمیت سپاه در جهان افزایش پیدا کند بانک
انصار نیز اهمیت پیدا می کند .علت قرار گرفتن این بانک در تحریم ها ، اهمیت این
بانک است. این بانک باید پرچم دار ایجاد انقلابی در نظام بانکی باشد.


” بانک انصار مدافع انقلاب “


وی در ادامه مطرح کرد: بانک انصار به عنوان بانکی که می خواهد
از انقلاب دفاع کند و به عنوان مجرای پولی بانکی سپاه است، به عنوان مهمترین بانک
برای مقاومت در برابر دشمن است که باید نقش خود را به درستی ایفا کند. به دنبال
ایفای نقش بانک های عادی نباشید.


” نقش عملیاتی بانک انصار”


جلالی با اشاره به این که بانک انصار به راهبردی خود در سطح
کشور خوب عمل نکرده است گفت: یک نقش عملیاتی بانک انصار در سطح اعلا صورت می گیرد
که با نبود نقش راهبردی این بانک در کشور ، فعالیت های عملیاتی آن ها کمرنگ تر می شود.


” لایه های فنی و اجرایی”


وی ادامه داد: لایه دیگر فنی و اجرایی است که تمام سامانه
های خارجی در حوزه های آی تی و نرم افزاری قابلیت نهادینه سازی ویروس و سلاح وجود
دارد.بنابراین سامانه های خارجی سامانه های نا امن هستند


“عدم استفاده ازمحصولات خارجی “


رئیس سازمان پدافند غیرعامل نتروزئوس را حمله سایبری به
ایران قلمداد کرد و گفت : امریکایی ها در سند نتروزئوس که سند حمله سایبری به
ایران است ، اعلام داشتند که ایمپلنت هایی را در زیرساخت های سایبری ایران قرار
داده ایم که در شرایط عادی در حال جمع آوری اطلاعات است و در شرایط بحران ،
اطلاعات را از بین خواهد برد.به همین دلیل از نظر ما در سطوح عالی کشور نباید از
محصولات خارجی استفاده شود.


“نقش بانک انصار در ایمن سازی و بومی سازی دستگاه های
سخت افزاری و نرم افزاری “


جلالی در بخشی دیگر از سخنرانی خود گفت: نظام بانکی و پولی
کشور ، نیازمند سرمایه گذاری بانک انصار برای ایمن سازی و بومی سازی دستگاه های
سخت افزاری و نرم افزاری زیرساختی این حوزه را به تولید برساند و خود استفاده کند
و سپس به دیگر بانک ها نیز توصیه کند تا بتوانیم یک بانک مستقل داشته باشیم.


منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه آمارهای عجیب قرار گرفتن پوز در دست افراد،خصوصا خارج از کشور بسیار تاسف بار است

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات