تصاویر دیدار رئیس ،معاونین ، رؤسای دستگاه های اجرایی و مدیران کل استان های پدافند غیر عامل با مقام معظم رهبری

تصاویر دیدار رئیس ،معاونین ، رؤسای دستگاه های اجرایی و مدیران کل استان های پدافند غیر عامل با مقام معظم رهبری
بازدید 160 زمان 2017/01/03 کد خبر 3532

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملتصاویر دیدار رئیس ،معاونین، رؤسای دستگاه های اجرایی و مدیران کل استان های پدافند غیر عامل با …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملتصاویر دیدار رئیس ،معاونین، رؤسای دستگاه های اجرایی و مدیران کل استان های پدافند غیر عامل با مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (۹۱/۸/۸)
تصاویر دیدار رئیس ،معاونین ، رؤسای دستگاه های اجرایی و مدیران کل استان های پدافند غیر عامل با مقام معظم رهبریتصاویر دیدار رئیس ،معاونین ، رؤسای دستگاه های اجرایی و مدیران کل استان های پدافند غیر عامل با مقام معظم رهبریتصاویر دیدار رئیس ،معاونین ، رؤسای دستگاه های اجرایی و مدیران کل استان های پدافند غیر عامل با مقام معظم رهبریتصاویر دیدار رئیس ،معاونین ، رؤسای دستگاه های اجرایی و مدیران کل استان های پدافند غیر عامل با مقام معظم رهبریتصاویر دیدار رئیس ،معاونین ، رؤسای دستگاه های اجرایی و مدیران کل استان های پدافند غیر عامل با مقام معظم رهبریتصاویر دیدار رئیس ،معاونین ، رؤسای دستگاه های اجرایی و مدیران کل استان های پدافند غیر عامل با مقام معظم رهبریتصاویر دیدار رئیس ،معاونین ، رؤسای دستگاه های اجرایی و مدیران کل استان های پدافند غیر عامل با مقام معظم رهبری

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه تصاویر دیدار رئیس ،معاونین ، رؤسای دستگاه های اجرایی و مدیران کل استان های پدافند غیر عامل با مقام معظم رهبری

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات