صدای پای زلزله بیکاری

صدای پای زلزله بیکاری
بازدید 136 زمان 2017/01/04 کد خبر 3556

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل وضعیت نگران‌کننده و رو به گسترش بیکاری و برجای گذاشتن آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی آن …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل وضعیت نگرانکننده و رو به گسترش بیکاری و برجای گذاشتن آثار نامطلوب
اقتصادی و اجتماعی آن را باید هر چه سریع
تر مهار کرد.

در روزهای گذشته، گزارش جدید
صندوق بین
المللی پول از افزایش هشترقمی رتبه
ایران در بین بیکارترین کشورهای جهان خبر داد که طی دو سال گذشته، ایران به رده بیست
و سومین کشور جهان از نظر بیکاری رسیده است. طبق گزارش این صندوق، میزان بیکاری در
ایران در سال ۲۰۱۶ به ۲۸/۱۱درصد افزایش یافته است. بررسی عینی و میدانی کشور نیز همین
وضعیت را تأیید می
کند و نظرسنجیها حاکی است اصلیترین دغدغه
مردم در اقصی
نقاط کشور موضوع اشتغال و بیکاری است. تلاشها و اقدامات
دولت به
عنوان متولی اصلی اشتغال اما جوابگوی سیل متقاضیان کار در
کشور نیست و رییس
جمهور و وزرای مربوط در این میان بیش از آنکه به ارائه راهحلها بیندیشند،
عمدتاً توصیف
گر وضع موجودند.

آقای روحانی در تازهترین نطق
رادیو و تلویزیونی خود به ابراز تأسف و نگراني از وضع بیکاری در کشور بسنده كرد و بدون
ارائه هرگونه راهکاری به تكرار آمارها و وعده
های گذشته
پرداخت
. علاوهبر بیبرنامگی در مقابله با معضل اشتغال، برخی تصمیمات نادرست
چون تعطیل کردن پروژه مسکن مهر و جایگزین نکردن هر طرح یا پروژه دیگری -که بتواند بازار
پر اشتغال مسکن را رونق ببخشد- بر معضل بیکاری افزوده است و آن را به بحران جدی برای
کشور مبدل کرده است
. به این دلایل، منازعه وزیران متولی و مؤثر در
امر اشتغال و آسیب کشمکش
های بروکراتیک و دیوانسالارانه
برای کشور را هم باید افزود که بدون تدبیر و بی
سامان
است.

روزنامه صبح نو

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه صدای پای زلزله بیکاری

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات