تامین امنیت داخلی نیروگاه ها و سایت های هسته ای بر عهده سازمان انرژی اتمی و امنیت خارجی بر عهده پدافندغیرعامل قرار گرفته است

تامین امنیت داخلی نیروگاه ها و سایت های هسته ای بر عهده سازمان انرژی اتمی و امنیت خارجی بر عهده پدافندغیرعامل قرار گرفته است
بازدید 134 زمان 2017/01/04 کد خبر 3558

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، مرتضی صفاری نطنزی با اشاره به تدوین طرحی از سوی سازمان انرژی اتمی …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، مرتضی صفاری نطنزی با اشاره به تدوین طرحی از سوی سازمان انرژی اتمی برای حفاظت از نیروگاه ها و سایت های هسته ای اظهار داشت: تاسیسات هسته ای حساسیت های خاص خود را دارند بنابراین  برای پیشگیر از خسارات های ناشی از حوادث در این فضاها باید پیش بینی کنیم.

نماینده مردم نطنز در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس حفاظت داخلی این فضاها برعهده سازمان انرژی اتمی قرار گرفت اما حفاظت بیرون آن همچنان بر عهده سازمان پدافند غیرعامل است.

وی گفت: خسارت های ناشی از بدافزارهای هسته ای از جمله مسائل خارج از مجموعه های هسته ای است و سامزان پدافند غیر عامل کنترل آن را برعهده دارد اما کنترل و مهار حوادث درونی سایت های هسته ای با سازمان انرژی اتمی قرار گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تا کنون برای نحوه حفاظت و کنترل تاسیسات هسته ای برنامه مدونی نداشتیم این در حالی است که در همه جهان چنین پیش بینی هایی عرف است، به این جهت مجلس نیز تکلیفی برای دو سازمان مذکور در نظر گرفت تا مردم تحت تاثیر حوادث تاسیسات اتمی قرار نگیرند.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه تامین امنیت داخلی نیروگاه ها و سایت های هسته ای بر عهده سازمان انرژی اتمی و امنیت خارجی بر عهده پدافندغیرعامل قرار گرفته است

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات