بررسی نحوه تدوین و تصویب عملیات اضطراری آواربرداری

بررسی نحوه تدوین و تصویب عملیات اضطراری آواربرداری
بازدید 612 زمان 2017/01/04 کد خبر 3564

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی،  مهندس محسن نادی معاون آمادگی، عملیات و پدافند غیر عامل سازمان مدیریت بحران …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی،  مهندس محسن نادی معاون آمادگی، عملیات و پدافند غیر عامل سازمان مدیریت بحران در این جلسه به بررسی وظایف اصلی کارگروه پرداخت و بر لزوم جمع بندی سازمان های عضو کارگروه به منظور تقسیم درست وظایف تاکید کرد.

وی همچنین ضمن بررسی ماموریت های کارگروه، اهمیت فراهم سازی بانک اطلاعات را به منظور انجام فعالیت متمرکز مورد تاکید قرار داد و این بانک اطلاعاتی را برای انجام درست وظایف موثر دانست.   

بنابراین گزارش در این جلسه مقرر شد تا ظرف دو ماه آینده طرح عملیات اضطراری کارگروه توسط مشاور و با همکاری سازمانهای زیر مجموعه کارگروه تدوین و پس از تأیید در کارگروه برای تصویب به شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران ارسال شود.

اعمال تغییرات ذیل در اعضا اصلی کارگروه و کمیته های ذیربط به عنوان یکی دیگر از مصوبات این کارگروه بررسی و  اعمال شد.

در پایان نیز مقرر شد تا ظرف یک هفته نظرات نهایی در خصوص شرح وظایف از سوی اعضا  ارسال و بر این نکته تاکید شد که عدم دریافت نظرات اعضا توسط دبیرخانه شورا به منزله تأیید خواهد بود.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه بررسی نحوه تدوین و تصویب عملیات اضطراری آواربرداری

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات