تهیه پیوست پدافند غیر عامل برای کلیه پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی مطابق قانون الزامی است

تهیه پیوست پدافند غیر عامل  برای کلیه پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی مطابق قانون الزامی است
بازدید 691 زمان 2017/01/10 کد خبر 3690

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، سعید شاهرخی، معاونت سیاسی امنیتی و جانشین شورای پدافند غیرعامل، در خصوص اهمیت …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، سعید شاهرخی، معاونت سیاسی امنیتی و جانشین شورای پدافند غیرعامل، در خصوص اهمیت
اتخاذ تصمیمات اجرایی درکمیته های شورا نیز گفت: تصمیمات مهم می بایست در جلسات
کمیته های شورا پس از بحث و بررسی کارشناسی اتخاذ و به شورا اعلام شود تا پس از
تصویب نهایی، اجرایی گردد.

تهیه پیوست پدافند غیر عامل  برای کلیه پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی مطابق قانون الزامی است

ایشان در ادامه بر لزوم توجه به پیوست پدافند غیر
عامل در پروژه های عمرانی در استان تاکید کرد و افزود: توجه به داشتن پیوست پدافند
غیر عامل در پروژه های عمرانی امر ضروری و مهمی است که می بایست توسط مدیران
دستگاههای اجرایی ذی ربط مورد عنایت قرار گیرد، با توجه به اینکه در اجرای پروژه
های ملی نیز این امر ضرورت دارد.همچنین مدیران دستگاههای اجرایی در راستای جذب
اعتبارات ملی در حوزه پدافند غیرعامل می بایست توجه و تلاش لازم را داشته باشند.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه تهیه پیوست پدافند غیر عامل برای کلیه پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی مطابق قانون الزامی است

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات