بازدید جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور از توانمندیهای سایبری دانشگاه صنعتی اصفهان

بازدید جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور از توانمندیهای سایبری دانشگاه صنعتی اصفهان
بازدید 482 زمان 2017/01/23 کد خبر 3967

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی ، روز گذشته جانشین فرماندهی قرارگاه پدافند سایبری کشور و معاونین ایشان …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی ، روز گذشته جانشین فرماندهی قرارگاه پدافند سایبری کشور و معاونین ایشان
به همراه صفدریان مدیرکل پدافند غیرعامل استان ضمن بازدید از دانشگاه صنعتی اصفهان
از مرکز فناوری و اطلاعات دانشگاه از توانمندیها و اقدامات آن دانشگاه در بحث دفاع
سایبری منجمله اقدامات مجموعه پژوهشگاه فناوری آپا ،در جلسه ای با حضور مسئولین
مربوطه و تقدیر از اقدامات منحصر به فرد انجام گرفته از آمادگی و عزم سازمان
پدافند غیرعامل کشور در استفاده از توان مراکز علمی و دانشگاهی در حوزه های مختلف
و بویژه دفاع سایبری و حمایتهای معنوی از اقدامات این مرکز خبر داد .

بازدید جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور از توانمندیهای سایبری دانشگاه صنعتی اصفهان

 سپس صفدریان
مدیرکل پدافند غیرعامل استان ضمن تأکید بر اینکه اقدامات مورد بازدید گوشه ای از
توان استان بوده ،خواستار ایجاد ساز و کارهایی جهت هدایت پتانسیل سایبری استان به
سازمان شد.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه بازدید جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور از توانمندیهای سایبری دانشگاه صنعتی اصفهان

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات