رشد ۱۹ درصدی شبکه فیبر نوری

رشد ۱۹ درصدی شبکه فیبر نوری
بازدید 217 زمان 2017/02/14 کد خبر 4453

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملرشد ۱۹ درصدی شبکه فیبر نوری، افزایش ۵۶۵ درصدی مشترکان دسترسی پرسرعت ثابت و سیار و رشد …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملرشد ۱۹ درصدی شبکه فیبر نوری، افزایش ۵۶۵ درصدی مشترکان دسترسی پرسرعت ثابت
و سیار و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی دسترسی پرسرعت روستایی را می‌توان از
بهترین دستاوردهای چهار ساله وزارت ICT دانست.
 
توسعه شبکه فیبر
نوری و شبکه انتقال، افزایش پهنای باند داخل و بین‌الملل، توسعه دسترسی
پرسرعت ثابت و سیار و توسعه دسترسی پرسرعت روستایی در کنار دیگر شاخص‌های
کلیدی ICT از جمله دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت
یازدهم است.
 
شبکه فیبر نوری کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲، ۵۱۴۹۷
کیلومتر بود که در پایان سال ۱۳۹۴ به ۵۶۵۸۲ کیلومتر رسید و در حال حاضر نیز
۶۱۳۵۵ کیلومتر است. این شاخص ۱۹ درصد رشد نسبت به ابتدای دولت داشته است.
 
شبکه
انتقال در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲، ۹۰۰ گیگابیت بر ثانیه بود که در پایان
سال ۱۳۹۴ به ۴۱۰۰ گیگابیت رسید و در حال حاضر ۴۱۹۶ گیگابیت است که ۳۶۶ درصد
رشد نسبت به ابتدای دولت را نشان می‌دهد.
 
شبکه IP داخلی در شش
ماهه اول سال ۱۳۹۲، ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه بود که در پایان سال ۱۳۹۴ به ۴۰۰۰
گیگابیت رسید و در حال حاضر نیز با ۵۴۱ درصد رشد نسبت به ابتدای دولت،
۴۰۰۰ گیگابیت است.
 
پهنای باند بین الملل در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲،
۷۲ گیگابیت بر ثانیه بود. این عدد در پایان سال ۱۳۹۴ به ۵۴۷ گیگابیت بر
ثانیه رسید و در حال حاضر ۶۷۳ گیگابیت بر ثانیه است که رشد ۸۳۴ درصدی نسبت
به ابتدای دولت را نشان می‌دهد.
 
در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ دسترسی
پرسرعت (ثابت و سیار) دارای ۵۳۳۴ هزار مشترک بود که در پایان سال ۱۳۹۴، به
۲۸ هزار و ۱۰۰ مشترک رسید و در حال حاضر نیز با ۵۶۵ درصد رشد نسبت به
ابتدای دولت ۳۵ هزار و ۵۰۰ مشترک دارد.
 
در حوزه تکمیل و
راه‌اندازی مراکز داده استانی، در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲، چهار مرکز وجود
داشت که در پایان سال ۱۳۹۴، به ۱۷ مرکز رسید و در حال حاضر نیز ۱۹ مرکز
دارد که ۳۷۵ درصد رشد نسبت به ابتدای دولت را نشان می‌دهد.
 
در شش
ماهه اول سال ۱۳۹۲، پوشش موثر جغرافیایی پایش فرکانس ۳۷ درصد بود که در
پایان سال ۱۳۹۴، به ۵۴ درصد رسید و در حال حاضر با ۴۹ درصد رشد نسبت به
ابتدای دولت، ۵۵.۴ درصد است.
 
توسعه باند فرکانسی پایش در شش ماهه
اول سال ۱۳۹۲، ۲۶.۵ گیگاهرتز بود که در  پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۱۰ گیگاهرتز
رسید و در حال حاضر نیز ۱۱۰ گیگاهرتز است که ۳۱۵ درصد رشد نسبت به ابتدای
دولت را نشان می‌دهد.   
 
بنا بر اعلام وزارت ارتباطات  و فناوری
اطلاعات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲، ۲۵۵ هزار و ۳۵۹ ایستگاه‌ رادیویی ثبت
بین‌المللی شده بود که این عدد در پایان سال ۱۳۹۴ به ۲۶۴ هزار و ۵۱ رسید و
در حاضر نیز ۲۶۵ هزار و ۹۶۳ ایستگاه رادیویی ثبت شده است که رشد چهار درصدی
از ابتدای دولت را نشان می‌دهد.
 
در توسعه دسترسی روستایی، در شش
ماهه اول سال ۱۳۹۲ هیچ کدام از روستاها به اینترنت پرسرعت دسترسی نداشتند،
در پایان سال ۱۳۹۴، ۱۸ هزار و ۵۷۱ روستا و در حال حاضر نیز ۲۵ هزار و ۴۷۵
روستا دارای دسترسی پرسرعت هستند که رشد بیش از ۱۰۰ درصد را از ابتدای دولت
نشان می‌دهد.
 
همچنین در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲، ۵۲ هزار و ۸۷۹
روستا دارای ارتباط بودند که این عدد در پایان سال ۱۳۹۴ به ۵۴ هزار و ۲۷۳
رسید و در حال حاضر نیز ۵۵ هزار و ۳۰۵ روستا دارای ارتباط هستند که رشد
چهار درصدی نسبت به ابتدای دولت را نشان می‌دهد.
 
خدمات نوین پستی
در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲، هفت عدد بود. این تعداد در پایان سال ۱۳۹۴ به ۲۲
رسید و در حال حاضر نیز خدمات نوین پستی ۲۴ عدد هستند که نشان از رشد ۲۴۲
درصدی از ابتدای دولت است.
 
ساخت و تست ماهواره
 
بر اساس
اعلام، درباره ساخت و تست ماهواره ناهید در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲، ۱۰ درصد
از این فرآیند انجام شده بود که در پایان سال ۱۳۹۴ به ۶۵ درصد رسید و در
حال حاضر نیز ۸۸ درصد از این فرآیند طی شده است و نشان از رشد ۷۸۰ درصدی
نسبت به ابتدای دولت دارد.
 
همچنین در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ ساخت و
تست ماهواره سنجشی تستی ۷۰ درصد طی کرده بود. این عدد در پایان سال ۱۳۹۴
به ۸۵ درصد رسید و در حال حاضر نیز ۹۰.۳ درصد است و رشد ۲۹ درصدی نسبت به
ابتدای دولت را نشان می‌دهد.
 
ساخت و تست ماهواره‌ سنجشی آت‌ست در
شش ماهه اول سال ۱۳۹۲، ۴۵ درصد از فرآیند خود را طی کرده بود که این عدد در
پایان سال ۱۳۹۲ به ۵۰ درصد رسید و در حال حاضر ۶۷.۵ درصد است و رشد ۵۰
درصدی از ابتدای دولت را نشان می‌دهد.
 
در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲،
مرکز تجمیع و تست ماهواره فرآیندی را طی نکرده بود در حالی که در پایان سال
۱۳۹۴، ۱۵ درصد از این فرآیند انجام شده و در حال حاضر با رشد بیش از ۱۰۰
درصد نسبت به ابتدای دولت ۲۴ درصد از این فرآیند انجام شده است.
 
ساخت
و تست بلوک انتقال‌ مداری GEO در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲، پنج درصد بود که
در پایان سال ۱۳۹۴ به ۲۵ درصد رسید و در حال حاضر نیز ۳۵ درصد است و رشد
۶۰۰ درصدی نسبت به ابتدای دولت را نشان می‌دهد.
 
بنا بر این گزارش
در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲، هفت درصد خدمات به صورت الکترونیکی ارائه می‌شد و
در حال حاضر با رشد ۱۱۴ درصدی نسبت به ابتدای دولت ۱۵ درصد خدمات به صورت
الکترونیکی ارائه می‌شود.
 
در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲، ۹۰ درصد از
آزمایشگاه ملی سنجش از دور انجام شده بود که این عدد با رشد ۱۱ درصدی نسبت
به ابتدای دولت به ۱۰۰ درصد رسید.
 
همچنین آرشیو ملی داده‌های
فضایی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲، ۵۵ درصد بود که در پایان سال ۱۳۹۴ به ۸۰
درصد رسیده و در نهایت با رشد ۵۴ درصدی نسبت به ابتدای دولت به ۸۵ درصد
رسید.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه رشد ۱۹ درصدی شبکه فیبر نوری

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات