برگزاري همايش بزرگ فعالان عرصه پدافندغيرعامل با نام ” نشست مشورتي رابطان پدافندغيرعامل سازمانها در استان كرمانشاه

برگزاري همايش بزرگ فعالان عرصه پدافندغيرعامل با نام ” نشست مشورتي رابطان پدافندغيرعامل سازمانها در استان كرمانشاه
بازدید 671 زمان 2017/02/28 کد خبر 4845

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پايداري ملي ؛مديركل پدافندغيرعامل استان كرمانشاه در نشست مشورتي ودر جمع رابطان پدافندغيرعامل استان …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پايداري ملي ؛مديركل پدافندغيرعامل استان كرمانشاه در نشست مشورتي ودر جمع رابطان پدافندغيرعامل استان در سرسراي شهداي دولت استانداري گفت: پدافندغيرعامل يكي از راهبردهاي اساسي مصونيت بخش كشور و مؤثر در امر شناسايي و برآورد تهديدات و آسيب پذيري هاو ارائه دهنده راهكارهاي پيشگيرانه در تأمين امنيت دفاعي كليه زيرساخت هاست.

وي افزود : اهتمام و راهبرد اداره كل پدافند استان در گام نخست و طبق برنامه طراحي شده گفتمان سازي ؛ ايجاد و تقويت باورعمومي به مقوله پدافندغيرعامل و رويكرد هاي تخصصي آن در عرصه هاي مختلف بوده كه در اين راستا با توجه ويژه به جايگاه آموزش البته با تأكيد برتوليد محتوا و اجراي دوره هاي آموزشي در سطوح كارشناسان و مديران دستگاه هاو سازمان هابدان پرداخته و اينك با تأسي از منويات رهبرمعظم انقلاب در صددتدوين سياست هاي پدافندغيرعاملي در عرصه هاي تخصصي و فراهم آوردن بستر مناسب و عملياتي نمودن آنها با هدف جايگزيني نگاه پيشگيرانه و آينده نگر به جاي نگاه مقابله اي و بهره وري مؤثر از منابع موجود و كاهش حداكثري خسارات بهنگام شرايط اضطراري در استان هستيم.

 دبيرشوراي پدافندغيرعامل استان ضمن دانش بنيان خواندن مقوله پدافند غيرعامل سرعت فزاينده تحولات تكنولوژيك را عامل شكل گيري و پيدايش تهديدات نوين فناورپايه برشمرد و خواستار عزم ملي و مشاركت همه جانبه مراكز علمي و پژوهشي و محققين در طراحي و ارائه راهكارهاي مقابله اي و پيش دستانه در قبال هرگونه تهديدات و مخاطرات نوين شد.

در ادامه معاون امور استانها و بسيج سازمان پدافندغيرعامل كشور ومهمان ويژه اين نشست برفرهنگ سازي پدافندغيرعامل در تمامي سطوح و لايه هاي جامعه تأكيد و گفت : فراگيري پدافندغيرعامل مي تواند نقش كليدي در امر بازدارندگي و كاهش آسيب ها در قبال تهديدات روز افزون امروزي ايفاكند.

وی افزود : امروز راهبرد پدافندغيرعامل در پي شناخت دقيق و تحليلي جامع از ظرفيت هاي كشور و ارائه نقشه راهي با ظرفيت داده پذيري بالا به منظور تحقق چشم انداز توسعه كشور مبتني بر تحقق اصل تبديل تهديدات به فرصت هاست ودر اين راستا با پايش دقيق تهديدات متصور و نوين و نگاهي متأثر از اصل آينده نگر مترصد تحقق اهداف عاليه نظام مبتني برامنيت پايداراست.

جانشين قرارگاه پدافند مردم محور رسالت و مأموريت سازمان پدافندغيرعامل را با توجه به موقعيت خاص وممتاز جغرافياي استراتژيك كشورمان داراي اهميت فوق العاده و حياتي برشمرد. وي در خاتمه با اشاره به پيامدهاي سوءپديده ريزگردها  ضرورت رعايت اصول پدافندغيرعامل در ايجاد زيرساختهاي كشور و مناطق مختلف را بسيار مهم خواند.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه برگزاري همايش بزرگ فعالان عرصه پدافندغيرعامل با نام ” نشست مشورتي رابطان پدافندغيرعامل سازمانها در استان كرمانشاه

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات