آمار بالای تلفات حوادث طبیعی و غیرطبیعی در کشورها اهمیت پدافند غیرعامل را پررنگتر می کند

آمار بالای تلفات حوادث طبیعی و غیرطبیعی در کشورها اهمیت پدافند غیرعامل را پررنگتر می کند
بازدید 583 زمان 2017/02/28 کد خبر 4855

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شهرستانهای …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل و پیشگیری از آسیب های
اجتماعی در شهرستانهای شبستر و تسوج برگزار شد. این کارگاه برای ۳۰۰ نفر از مدیران
و معاونان آموزش و پرورش برگزار شد.

آمار بالای تلفات حوادث طبیعی و غیرطبیعی در کشورها اهمیت پدافند غیرعامل را پررنگتر می کند


مدیر کل پدافند غیرعامل استان در این همایش بر نقش مهم همکاران فرهنگی در
شناخت آسیب های اجتماعی تأکید کرد و افزود: رابطة مستقیم فرهنگیان با دانش آموزان
می تواند گامی مهم در راستای شناخت آسیب های اجتماعی و کاهش آن باشد.


جهانسری افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی ظرفیت هایی است که موجب افزایش
آگاهی عموم شده و باور فرهنگی پدافند غیرعامل که صرفا نظامی قلمداد می شد را حل
کرده است.

آمار بالای تلفات حوادث طبیعی و غیرطبیعی در کشورها اهمیت پدافند غیرعامل را پررنگتر می کند


وی در ادامه گفت: با افزایش رخ داد های طبیعی، غیرطبیعی و تلفات ناشی از آنها
نقش و اهمیت پدافند غیرعامل را در جامعه غیرقابل انکار کرده و لزوم برگزاری چنین
کارگاه هایی منجر به کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از این حوادث می شود.


جهانسری ضمن تشکر از مسئولین آموزش و پرورش شهرستان های شبستر و تسوج افزود:
اجرای کارگاه های آموزشی و عملی کمک بسزائی در توسعه پایدار و افزایش آمادگی و
آگاهی در برابر تهدیدات و آسیب های احتمالی کرده و اثر تهدیدات را خنثی و یا به
حداقل می رساند.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه آمار بالای تلفات حوادث طبیعی و غیرطبیعی در کشورها اهمیت پدافند غیرعامل را پررنگتر می کند

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات