آمریکا در جایگاهی نیست که حقوق بشر در دیگر کشورها را ارزیابی کند

آمریکا در جایگاهی نیست که حقوق بشر در دیگر کشورها را ارزیابی کند
بازدید 76 زمان 2017/03/04 کد خبر 4947

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در واکنش به انتشار گزارش سالیانه حقوق بشری وزارت امورخارجه آمریکا که طی آن به موضوع  ایران نیز پرداخته است، ضمن محکومیت ادعاهای مطرح شده در این گزارش اظهار داشت: دولت آمریکا بدلیل کارنامه بسیار بد و تیره حقوق بشری خود چه در داخل آن کشور و چه در سطح بین المللی در موقعیتی نیست که بتواند پیرامون وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها اظهارنظر کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به اینکه هیچ نهاد و مرجع بین المللی نیز چنین اختیاری را به دولت آمریکا نداده است تا وضعیت و شرایط حقوق بشر در دیگر کشورها را از دیدگاه خود مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد، گفت: دولت آمریکا از چنین جایگاه و حقی برخوردار نیست و به هیچ وجه نمی تواند و نباید خود را در جایگاهی تصور کند تا در مورد وضعیت جهانی حقوق بشر بطور یک سویه و کاملا سیاسی به قضاوت بنشیند.

قاسمی با اشاره به اقدامات دولت آمریکا در دیگر  نقاط جهان که نه تنها نقض حاکمیت ملی و نقض فاحش حقوق بشر در این کشورهاست گفت: اقدام اخیر آمریکا در راستای ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا و ایجاد مزاحمت برای خانواده های مسلمان در آن کشور نیز از موارد دیگر نقض حقوق بشر توسط آنان است.

سخنگوی وزارت خارجه درپایان تصریح کرد: اقدام دولت آمریکا در انتشار چنین گزارشاتِ مداخله جویانه ای، بیش از هر چیز، اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر مسائل و مشکلات حقوق بشری داخلی این کشور و انحراف افکار جهانیان از حمایت های این کشور از برخی متحدان خود در منطقه است که از کارنامه های سیاه حقوق بشری برخوردارند و جنایات جنگی آنان در تعدادی از کشورهای منطقه امروز بر همگان آشکار شده است.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه آمریکا در جایگاهی نیست که حقوق بشر در دیگر کشورها را ارزیابی کند

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات