مانوری برای بررسی ابعاد کاهش احتمالی فشار گاز پتروشیمی

مانوری برای بررسی ابعاد کاهش احتمالی فشار گاز پتروشیمی
بازدید 538 زمان 2017/03/08 کد خبر 5077

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، پتروشیمی فجر میزبان و محور مانور دورمیزی واکنش در برابر شرایط اضطراری این …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، پتروشیمی فجر میزبان و محور مانور دورمیزی واکنش در برابر شرایط اضطراری این منطقه بود.

در این مانور که براساس سناریویی جهت کاهش جریان گاز ارسالی به پتروشیمی فجر به دلیل سرمای شدید حاکم بر کشور طراحی شده بود، تمامی مدیران و تیمهای عملیاتی ستاد بحران منطقه و پتروشیمی فجر حضور داشتند.

علاوه بر این افراد، مسئولینی از سازمان پدافند غیرعامل کشور، شرکتهای نفت و گاز و پالایش و پخش استان خوزستان، اداره کل محیط زیست این استان و مدیران شهری شهرستان بندرماهشهر نیز حضور داشتند.

نقش کلیدی پتروشیمی فجر در تامین یوتیلیتی مورد نیاز تعداد زیادی از شرکتهای فعال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، فرماندهی ستاد بحران این منطقه را بر آن داشت که سناریوی این مانور را با محور این شرکت طراحی کند.

هر ساله با آغاز فصل سرما و افزایش مصرف گاز خانگی مناطق سردسیر کشور، کاهش فشار گاز صنایع و هدایت آن به منازل مسکونی این مناطق اتفاق میافتد و صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع راهبردی کشور، میبایست بتواند تولید خود را در سختترین شرایط ادامه دهد و یا با کمترین ضرر شرایط سخت را پشت سر گذارد.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه مانوری برای بررسی ابعاد کاهش احتمالی فشار گاز پتروشیمی

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات