کشوری‌که‌تلفات‌عشق‌در‌آن‌بیشتر‌از‌تروریسیم‌است

کشوری‌که‌تلفات‌عشق‌در‌آن‌بیشتر‌از‌تروریسیم‌است
بازدید 599 زمان 2017/04/04 کد خبر 5613

العالم نوشت: آمار ارائه شده توسط پلیس هند حاکی است عشق بیش از حوادث تروریستی در این کشور قربانی می گیرد.   آمار انتشار یافته …


العالم نوشت: آمار ارائه شده توسط پلیس هند حاکی است عشق بیش از حوادث تروریستی در این کشور قربانی می گیرد.
 

آمار انتشار یافته در روزنامه “تایمز آف ایندیا” حاکی است در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵، «عشق» دلیل قطعی مرگ ۳۸ هزار و ۵۸۵ نفر بوده در حالی که اقدامات تروریستی، فقط جان ۲۰ هزارغیر نظامی و نیروی امنیتی را گرفته است.
 

دولت هند، علت خودکشی ۷۹۱۸۹ نفر را نیز مسائل عشقی می داند. آمارها هم چنین بیانگر این است که ۲۶۰ هزار مورد آدم ربایی زنان به انگیزه ازدواج نیز گزارش شده است.
اوما چاکر اوارتی، استاد بازنشسته هندی، در این باره گفت: «برای پی بردن به این خشونت که نتیجۀ سلب آزادی اشخاص برای ازدواج است، باید جامعه مرد سالار و نظام طبقاتی را خوب درک کنیم».
 
این آمارها نشان می دهد روزانه به طور متوسط ۷ مورد آدم کشی، ۱۴ مورد خودکشی و ۴۷ مورد آدم ربایی رخ می دهد که بیشتر آن به دلیل فرار پسر و دختر عاشق، بدون موافقت خانواده هایشان است.

منبع : تابناک


خبر های مشابه کشوری‌که‌تلفات‌عشق‌در‌آن‌بیشتر‌از‌تروریسیم‌است

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات