كسب رتبه برتر دفتر حراست مخابرات منطقه تهران در حوزه پدافند غيرعامل

كسب رتبه برتر دفتر حراست مخابرات منطقه تهران در حوزه پدافند غيرعامل
بازدید 475 زمان 2017/04/17 کد خبر 6048

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، طي ارزيابي عملكرد حراست هاي مناطق مخابراتي در سطح كشور توسط دفتر مركزي …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، طي ارزيابي عملكرد حراست هاي مناطق مخابراتي در سطح كشور توسط دفتر مركزي حراست مخابرات ايران در سال هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دفتر حراست مخابرات منطقه تهران حائز رتبه برتر در حوزه پدافند غيرعامل در سطح كشور گرديده است كه اين افتخار بيانگر عملكرد مثبت و سازنده منطقه مخابرات تهران و دفتر حراست در حوزه پدافند غيرعامل در طي سالهاي ۹۴ و ۹۵ بوده است.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه كسب رتبه برتر دفتر حراست مخابرات منطقه تهران در حوزه پدافند غيرعامل

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات