برگزاري جلسه كميسيون پيشگيري و مقابله با تهديدات بيو تروريستي در استان

برگزاري جلسه كميسيون پيشگيري و مقابله با تهديدات بيو تروريستي در استان
بازدید 510 زمان 2017/04/18 کد خبر 6068

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، اولين جلسه كميسيون پيشگيري و مقابله با تهديدات بيوتروريستي استان در روز یکشنبه مورخ …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، اولين جلسه
كميسيون پيشگيري و مقابله با تهديدات بيوتروريستي استان در روز یکشنبه مورخ
۲۷/۱/۹۶ به رياست معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري(رئيس كميسيون) و با
حضور مديركل پدافند غير عامل و اعضاي كميسيون در محل سالن كنفرانس حوزه معاونت
سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري برگزار گردید.

برگزاري جلسه كميسيون پيشگيري و مقابله با تهديدات بيو تروريستي در استان


در
ابتداي جلسه افسر مديركل پدافند غير عامل استانداري با اشاره به مكاتبات وزارت كشور در خصوص انتقال محوريت برگزاري
جلسات كميسيون از دفتر امور امنيتي و انتظامي به اداره كل پدافند غير عامل به
تبيين مفادی از آيين نامه مربوطه پرداخت و بر اهميت فوق العاده موضوع در راستاي
افزايش توان بازدارندگي اطلاعاتي كليه دستگاه ها در مقابله با تهديدات بيوتروريستي
تاكيد نمود.


در
ادامه جلسه اعضا به ارائه پيشنهادات و نقطه نظرات متناسب با حوزه ماموريتي دستگاه
ها به منظور پيشگيري و مقابله با تهديدات بيوتروريستي در استان پرداختند .


و در
پايان حسيني معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري ( رئيس كميسيون ) ضمن اشاره
به حساسيت و اهميت حوزه تهديدات زيستي و بيوتروريستي بر ضرورت پیگیری، رصد و پایش
مداوم تهدیدات متصور و انجام اقدامات پیشگیرانه بموقع در سطح استان توسط كليه دستگاه هاي اجرايي ذيربط
و انعكاس به موقع اطلاعات و اخبار به صورت مستمر و با قيد فوريت به مراجع مربوطه
تاكيد نمود.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه برگزاري جلسه كميسيون پيشگيري و مقابله با تهديدات بيو تروريستي در استان

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات