مشکلات موجود از دیدگاه مسئولین در مدیریت بحران

بازدید 960 زمان 2016/09/17 کد خبر 64

۱- تواناییها: «ابر عدم اطمینان» توانایی بالقوه پرسنل را در مقابله با حوادث احاطه کرده است. برای جلب مشارکت نیروهای مردمی و بهره گیری از …


۱- تواناییها: «ابر عدم اطمینان» توانایی بالقوه پرسنل را در مقابله با حوادث احاطه کرده است. برای جلب مشارکت نیروهای مردمی و بهره گیری از حداکثر نیروی موجود در اقدام سریع به موقع باید این فضا را دگرگون کنیم.خبر های مشابه مشکلات موجود از دیدگاه مسئولین در مدیریت بحران

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات