كارگروه هاي تخصصي بازوان توانمند اهداف پدافند غيرعامل هستند

كارگروه هاي تخصصي بازوان توانمند اهداف پدافند غيرعامل هستند
بازدید 134 زمان 2017/05/02 کد خبر 6495

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، مدير كل پدافند غيرعامل استانداري در جلسه هم انديشي دبيران كارگروههاي تخصصي …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، مدير كل پدافند غيرعامل استانداري در جلسه هم انديشي دبيران كارگروههاي تخصصي ذيل شوراي پدافند غيرعامل استان سمنان كه در محل استانداري سمنان برگزار شد از اقدامات كارگروههاي تخصصي شورا در سال گذشته بويژه هفته بزرگداشت پدافند غيرعامل تقدير نمود و اظهار اميدواري كردند با هم فكري و هم انديشي و اتخاذ راهبردهاي مناسب در تحقق شعار سال كه از سوي مقام معظم رهبري « اقتصاد مقاومتي: توليد- اشتغال» تعيين شده است تلاش كنيم.
ایرج کارخایی، با اشاره به نقش و جايگاه كارگروههاي تخصصي، آنان را بعنوان بازوان توانمند اهداف پدافند غيرعامل برشمرد.
وی فعال كردن كارگروههاي تخصصي بعنوان زيرمجموعه كارشناسي شوراي پدافند غيرعامل سمنان برگزاري منظم جلسات كارگروهها حداقل بصورت فصلي ، شناسايي ، رصد و پايش تهديدات حوزه هاي مختلف پدافند غيرعامل مرتبط با مأموريت كارگروه و اطلاع رساني به موقع و اتخاذ تمهيدات مقتضي براي پيشگيري و مقابله با آنها ، اطلاع رساني و فرهنگ سازي و ارائه آموزش هاي لازم به اعضا و جامعه هدف براي توسعه ، ترويج و نهادينه سازي پدافند غيرعامل در سطوح مختلف جامعه، برگزاري رزمايش و تمرين در حوزه هاي مختلف متناسب با تهديدات براي تمرين و حفظ آمادگي، نظارت بر رعايت الزامات و ملاحظات پدافند غيرعامل در طرح ها و پروژ ه هاي عمراني و اماكن و تأسيسات داراي طبقه بندي وضروري استان ، توجه جدي به امنيت شبكه و مسائل حفاظتي و ايمني فضاي سايبري و شبكه هاي ارتباطي و استفاده از ظرفيت بند”ز” تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ را از اولويت هاي حوزه پدافند غيرعامل در استان برشمرد و همكاري و هم فكري هرچه بيشتر اعضاي كارگروهها و تعامل آنها را با اداره كل و دستگاههاي اجرايي استان مورد تاكيد قرار دادند.
در ادامه دبيران و رابطين كارگروههاي تخصصي ضمن ارائه گزارش اقدامات كارگروه در سال ۹۵، ديدگاهها ، پيشنهادات و برنامه هاي خود را در سال جاري در حوزه هاي مختلف مطرح نمودند كه برگزاري دوره ها و كارگاههاي آموزشي براي اعضا ، كاركنان دولت و جامعه هدف ، تقويت ارتباطات برون و درون سازماني ، طراحي و اجراي رزمايش هاي مختلف در حوزه هاي مرتبط با هركارگروه ، برگزاري منظم جلسات كارگروه و كميته هاي كارشناسي، شناسايي آسيب پذيري ها و تهديدات ، پيگيري استقرار مولدهاي برق اضطراري در دستگاهها و مراكز حساس، مهم و ضروري و برگزاري همايش هاي تخصصي از جمله مهمترين اين برنامه ها عنوان نمودند.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه كارگروه هاي تخصصي بازوان توانمند اهداف پدافند غيرعامل هستند

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات