تاسیسات ۸۲۵ گ.ت.س

بازدید 730 زمان 2016/09/17 کد خبر 66

شهر “بالاکلاوا” شهر “بالاکلاوا” امروزه قسمتی از توابع استان “سواستوپول”به شمارمی آید. درست۱۰سال پیش در چنین روزی یکی ازمرموزترین و سری ترین ساختارهای این شهر …


شهر “بالاکلاوا”

شهر “بالاکلاوا” امروزه قسمتی از توابع استان “سواستوپول”به شمارمی آید. درست۱۰سال پیش در چنین روزی یکی ازمرموزترین و سری ترین ساختارهای این شهر یعنی “کارخانه ی تعمیرات و نگهداری زیردریایی” به معرض دید عموم گذاشته شد. در همان زمان بود که محل این کارخانه به آدرس خیابان نابرژنایا ۲۲، ساحل شرقی لنگرگاه باکالاوسکی، نیز معلوم شد.

گفته می شود که این لنگرگاه یکی از امن ترین بنادر دریای سیاه است. لازم به ذکر است این لنگرگاه به خاطر وجود صخره های مارپیچی در ساحل اطراف، از آبهای آزاد دریا به

هیچ عنوان دیده نمی شود.خبر های مشابه تاسیسات ۸۲۵ گ.ت.س

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات