رعایت الزامات پدافند غیرعامل در تهدیدات زیستی یک امر حیاتی و مهم است

رعایت الزامات پدافند غیرعامل در تهدیدات زیستی یک امر حیاتی و مهم است
بازدید 111 زمان 2017/05/07 کد خبر 6621

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، مدیرکل پدافندغیرعامل استان خوزستان به منظورشناسایی تهدیدات، آسیب پذیری ها ودارایی های …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، مدیرکل پدافندغیرعامل استان خوزستان به منظورشناسایی تهدیدات، آسیب
پذیری ها ودارایی های سازمان انتقال خون از این سازمان بازدید بعمل آورد.


محمدحری، با مهم برشمردن تهدیدات
زیستی برشناسایی رفع آسیب پذیری ها تاکیدکرد و گفت: بررسی الزامات پدافندی در این
بخش یک امر حیاتی و مهم می باشد که می بایست با حساسیت جدی دنبال شود.

رعایت الزامات پدافند غیرعامل در تهدیدات زیستی یک امر حیاتی و مهم است

وی ضمن
تقدیر از فعالیت های صورت پذیرفته در این بخش خواستار مصونیت بخشی بیشتر و ارتقاع
سطح آمادگی در مقابل تهدیدات شد.


دکترقاسم زاده مدیرکل سازمان انتقال خون استان در ضمن ارائه
ی گزارشی از عملکرد این سازمان در سال های اخیرگفت: از سال ۸۹ مطالعاتی در خصوص
پدافند غیرعامل صورت پذیرفته که این مطالعات در مورد پراکندگی و تقسیم بندی مراکز
انتقال خون در سطح استان بوده است و کلاس های آموزشی درجهت ارتقاع سطح دانش پرسنل
در خصوص پدافند غیرعامل برگزار شده است.

وی در ادامه افزود: سامانه های ارتباطی
بین مراکز انتقال خون استان بصورت یکپارچه و ۲۴ساعته راه اندازی شده که این ارتباط
با کل کشور برقرار است و این امر باعث افزایش تعامل بین استان های همجوار در
زمینه خون رسانی خواهد شد.


مدیرکل سازمان انتقال خون استان گفت: درکنار سامانه های
اتوماسیون، بخش دستی راه اندازی شده است تا در مواقع اضطراری مشکلی در انجام خدمات
ایجاد نشود.

قاسم زاده در خصوص تجهیزات سازمان گفت: ایجاد سیستم های
جایگزین و آماده بکار در کنار سیستم های در حال کار باعث افزایش سطح ایمنی در
انجام امور می باشد.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه رعایت الزامات پدافند غیرعامل در تهدیدات زیستی یک امر حیاتی و مهم است

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات