پدافند غیر عامل راهبردی مهم واولویت دار در برنامه های سالجاری فرمانداری سنندج است

پدافند غیر عامل راهبردی مهم واولویت دار در برنامه های سالجاری فرمانداری سنندج است
بازدید 76 زمان 2017/05/08 کد خبر 6663

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، اولین جلسه شورای پدافند غیرعامل با حضور فرماندار و اعضای شورای پدافند غیرعامل …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، اولین جلسه شورای
پدافند غیرعامل با حضور فرماندار و اعضای شورای پدافند غیرعامل شهرستان در چهارم اردیبهشت ماه در محل فرمانداری سنندج تشکیل شد.

در این جلسه دکتر زارعی فرماندار
شهرستان موضوع پدافند غیر عامل را راهبردی مهم و اولویت دار توصیف کرد و
تهیه پیوست پدافندی در طرحهای بزرگ و نقاط ثقل و حساس و رعایت اصول پدافند در ساخت
و سازها را ضروری دانست.


وی فعال سازی کارگروه های زیرمجموعه را در راستای
عملیاتی کردن برنامه های ملی و منطقه  پدافند را خواستار شد.

در ادامه اهمیت آموزش
اقشار مختلف یادآوری شد و برنامه های آموزش تخصصی و عمومی پدافند غیرعامل برای همه
گروه های هدف موجود درجامعه مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین دراین جلسه اقدامات انجام شده
در سال گذشته مورد تشریح و ارزیابی و برنامه ادارات عضو و کارگروه های زیرمجموعه
پدافند غیرعامل در سال جاری با توجه به برنامه های کشوری و استانی و ویژگی های شهرستان مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان اجرای دستور کار جلسه و
مباحث مطرح شده اتخاذ گردید.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه پدافند غیر عامل راهبردی مهم واولویت دار در برنامه های سالجاری فرمانداری سنندج است

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات