بازدید تیم کارشناسی پدافند غیرعامل استان خوزستان از تصفیه خانه آب شماره ۲ اهواز

بازدید تیم کارشناسی پدافند غیرعامل استان خوزستان از تصفیه خانه آب شماره ۲ اهواز
بازدید 109 زمان 2017/05/08 کد خبر 6667

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، روز یکشنبه هفته جاری تیم کارشناسی پدافند غیرعامل استان از وضعیت تصفیه …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، روز یکشنبه هفته جاری تیم کارشناسی پدافند غیرعامل
استان از وضعیت تصفیه خانه ی شماره دو اهواز بازدید و نقاط ضعف و مشکلات این تصفیه
خانه را بررسی کردند.

بازدید تیم کارشناسی پدافند غیرعامل استان خوزستان از تصفیه خانه آب شماره 2 اهواز

در این بازدید کارشناسان اداره کل پدافند غیرعامل استان،
نمایندگان شرکت برق منطقه ای و شرکت توزیع برق اهواز وضعیت تأمین برق و دیزل
ژنراتورهای تصفیه خانه را مورد ارزیابی قرار دادند. همچنین بر تجهیز و رفع نواقص
موجود در تصفیه خانه شماره دو تأکید و رعایت الزامات پدافند غیرعامل ابلاغ گردید.

بازدید تیم کارشناسی پدافند غیرعامل استان خوزستان از تصفیه خانه آب شماره 2 اهواز

بازدید تیم کارشناسی پدافند غیرعامل استان خوزستان از تصفیه خانه آب شماره 2 اهواز

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه بازدید تیم کارشناسی پدافند غیرعامل استان خوزستان از تصفیه خانه آب شماره ۲ اهواز

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات