تشکیل تیم های واکنش سریع پدافند غیرعامل

تشکیل تیم های واکنش سریع پدافند غیرعامل
بازدید 139 زمان 2017/05/09 کد خبر 6739

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، محمد افشار افزود:  این تیم در ذیل شورای پدافند غیرعامل استان بصورت پایلوت …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، محمد افشار افزود:  این تیم در ذیل شورای پدافند غیرعامل استان بصورت پایلوت در کشور  با همکاری تمام کارگروه های تخصصی بصورت عملیاتی با هدف کاهش خسارات وآسیب پذیری، تسهیل مدیریت بحران و هماهنگی بین دستگاهای امداد رسان و خدمات رسان در کمترین زمان ممکن، اجرایی می شود.

وی اضافه کرد : برای تحقق این امر لازم است ابتدا امکانات، تجهیزات، و نیروی انسانی دستگاه های اجرایی شناسایی و کارگروه های تخصصی پدافند غیرعامل استان تشکیل شود .

وی افزود: همچنین لازم است بعد از گزینش زبده ترین و ماهرترین نیروهای انسانی، دوره های آموزشی عمومی و تخصصی لازم با همکاری تمام دستگاه های اجرایی استان ،  برای آموزش و ارتقای سطح آگاهی و آمادگی افراد برگزیده برنامه ریزی و برگزار شود.

افشار در ادامه افزود: این امر باعث می شود تا اعضای عضو تیم واکنش سریع با دید تخصصی و فراتر از حوزه بخشی خود عمل کنند.

دبیر شورای پدافند غیرعامل استان درادامه گفت : اکنون زمان آن رسیده که از تمرکز آموزش و فرهنگ سازی موضوعات و مباحث پدافند غیرعامل در بین دستگاه های اجرایی عبور کنیم وآن را میان مردم و عموم جامعه گسترش دهیم .

وی افزود : این امر مهم میسر نخواهد شد مگر به واسطه آمادگی، آگاهی و تعهد افراد و نیروهای متخصص تیم واکنش سریع استان که مستلزم تلاش و همت ایشان در مواقع صلح و آرامش  است.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه تشکیل تیم های واکنش سریع پدافند غیرعامل

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات