دانلود رایگان مقاله: پدافند غیرعامل در معماری

بازدید 1159 زمان 2016/09/17 کد خبر 69

عنوان مقاله: پدافند غیرعامل در معماری؛ راهکاری جهت کاهش خطر پذیری در برابر سوانح نویسندگان: دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر، ریاست دانشکده معماری و شهرسازی، …


عنوان مقاله:

پدافند غیرعامل در معماری؛ راهکاری جهت کاهش خطر پذیری در برابر سوانح

نویسندگان:

دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر، ریاست دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

مهندس سارا مسگری هوشیار، دانشجوی کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
خبر های مشابه دانلود رایگان مقاله: پدافند غیرعامل در معماری

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات