کلاهخودهای نظامی به فناوری رسانش استخوانی صدا مجهز می شوند

بازدید 852 زمان 2016/09/17 کد خبر 72

فناوری های پیشرفته به زودی امکانی فراهم می کنند که سربازان در پر سرو صداترین شرایط میدان های نبرد بتوانند دستورات و فرمان های لازم …


فناوری های پیشرفته به زودی امکانی فراهم می کنند که سربازان در پر سرو صداترین شرایط میدان های نبرد بتوانند دستورات و فرمان های لازم را به راحتی بشنوند بدون اینکه به گوش آنها آسیبی وارد شود.

هرچند شرکت گوگل در یکی دو سال گذشته، استفاده از فناوری رسانش استخوانی صدا را در عینک های هوشمند خود کنار گذاشت اما ظاهرا این فناوری راه خود را همچنان ادامه می دهد و بزودی شاهد به کارگیری آن در صنایع و تجهیزات نظامی خواهیم بود.خبر های مشابه کلاهخودهای نظامی به فناوری رسانش استخوانی صدا مجهز می شوند

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات