شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو

بازدید 1214 زمان 2017/05/28 کد خبر 7306

شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو نویسندگان سعید امینی ورکی …


شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو

نویسندگان
سعید امینی ورکی  ۱؛ مهدی مدیری۲؛ فتح‌اله شمسایی زفرقندی۳؛ علی قنبری نسب۴
۱دانشجوی کارشناسی ارشد، پدافند غیرعامل، گرایش طراحی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
۲دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران.
۳دانشجوی دکتری، مدیریت راهبردی، پدافند غیر عامل، دانشگاه عالی دفاع ملی.
۴دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران.
چکیده
با توجه به ارتباط متقابل و وابستگی عناصر و اجزای شهری به یکدیگر، آسیب‌پذیری شهری نیز دربرگیرنده‌ی تمامی عوامل موجود در یک شهر می‌شود. سامانه‌های شهری در معرض آسیب‌پذیری مخاطرات محیطی از جمله طبیعی و انسان‌ساخت هستند. وقوع آن‌ها کارکرد هر یک از سامانه‌های شهری را می‌تواند مختل یا متوقف کند. بروز اختلال در هر یک از سامانه‌ها ادامه‌ی کارکرد سایر سامانه‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. بنابراین پدیده‌ی آسیب‌پذیری شهری کل نظام را در بر می‌گیرد و از این رو خطر بروز بحران را افزایش می‌دهد. حال با تهیه‌ی مؤلفه‌های آسیب‌پذیر شهر این امکان فراهم می‌شود تا، با توجه به شدت آسیب‌پذیری در هر یک از مناطق، اقدامات لازم برای کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها صورت گیرد. در این پژوهش، با بهره‌گیری از روش‌شناسی کیو (Q)، نخست، بر پایه‌ی نتایج پژوهش‌های ارزیابی آسیب‌پذیری شهرها در ایران و تجزیه و تحلیل فضای گفتمانی موجود، شناخت جامعی از عناصر و عوامل تأثیرگذار در آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی به دست آمد؛ سپس، با بهره‌گیری از مشارکت متخصصان، دیدگاه‌های مختلف در این زمینه شناسایی و دسته‌بندی شد تا از این رو گامی فراتر از مجموعه تحلیل‌های ارائه شده پیش رو بگذارد. یافته‌های پژوهش بر پایه‌ی تحلیل عاملی کیو بیانگر سه دیدگاه در زمینه‌ی آسیب‌پذیری شهری در ایران است. دیدگاه نخست نگرش متخصصان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران است که بیشتر تأکید بر کاربری‌های خطرزای شهری و زیرساخت‌های شهری دارد؛ دیدگاه دوم نگرش متخصصان جغرافیا-مخاطرات محیطی است که بیشتر بر عوامل طبیعی تأکید دارد؛ و دیدگاه سوم نگرش شهرسازی- جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری است که بیشتر بر مؤلفه‌های سازه‌ای، بافت و تراکم شهر تأکید دارد. در انتها نیز، با تجمیع دیدگاه‌های مختلف، مؤلفه‌های تأثیرگذار در آسیب‌پذیری شهرها شناسایی و تعیین شد.
 

 

 

 

pdf-small

؛


خبر های مشابه شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو

لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان برای پیشگیری تب کریمه کنگو

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملاولین جلسه مشترک شورای پدافند غیرعامل و قرارگاه زیستی استان مازندران صبح پنجشنبه هفته جاری به ریاست …

آمریکا از طریق روسیه به ایران پیام داده است

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل به نقل از روزنامه الرأی چاپ کویت، این روزنامه با درج خبری مدعی شد ایالات متحده آمریکا …

بانک اطلاعاتی حوادث پارس جنوبی ایجاد می‌شود

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل،  مظاهر انصاری صبح امروز در نشست بررسی اجرای طرح‌های HSE در فازهای مختلف پارس جنوبی با …

حضور باصلابت مردم در انتخابات پشتوانه محکم امنیت ملی کشور شد

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعامل، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان در نطق پیش …

آخرین اخبار و مقالات