پیشنهاد یک روش جدید برای تحلیل موقعیت تروریست ها در شبکه های تروریستی با استفاده از معیارهای اندازه گیری

بازدید 946 زمان 2016/09/17 کد خبر 75

نویسندگان: محسن کجباف، سعید پارسا چکیده عناصر موجود در شبکه های اجتماعی شامل افراد و روابط بین افراد می باشد. شبکه های اجتماعی به صورت …


نویسندگان:

محسن کجباف، سعید پارسا

چکیده

عناصر موجود در شبکه های اجتماعی شامل افراد و روابط بین افراد می باشد. شبکه های اجتماعی به صورت یک گراف بسیار فشرده نشان داده می شوند. یک شبکه تروریستی یک نوع خاص از شبکه های اجتماعی است که در آن تاکید کارایی بالا و مصون بودن اعضا، به صورت فزاینده ای مهم است. یک شبکه تروریستی می تواند به صورت یک شبکه کلی (گراف) که متشکل از گره هاو لینک ها است، مدل شود. در این پژوهش از معیارهای اندازه گیری موجود در تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی و نظریه گراف برای شناسایی افراد کلیدی در شبکه ها برای چگونگی نابود کردن این شبکه، با حداقل تعداد قربانی، مدنظر است. در انتها شبکه تروریستی که اکثر پژوهشگران از آن به عنوان مجموعه داده استاندارد، استفاده کرده اند (موسوم به ۹/۱۱- شبکه ارتباطی بین اعضای القاعده در حادثه ۱۱ سپتامبر) را مورد تحلیل قرار می دهیم.

کلمات کلیدی:

شبکه های اجتماعی، شاخص های مرکزیت، تحلیل شبکه های اجتماعی، تحلیل شبکه های تروریستی
خبر های مشابه پیشنهاد یک روش جدید برای تحلیل موقعیت تروریست ها در شبکه های تروریستی با استفاده از معیارهای اندازه گیری

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات