شناسایی تهدیدات زیستی سطح استان اولین گام در جهت تدوین نقشه جامع خطرپذیری تهدیدات حوزه زیستی

شناسایی تهدیدات زیستی سطح استان اولین گام در جهت تدوین نقشه جامع خطرپذیری تهدیدات حوزه زیستی
بازدید 135 زمان 2017/06/03 کد خبر 7585

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، اولین جلسه کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک شورای پدافند غیرعامل استان کردستان با …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، اولین
جلسه
کارگروه بهداشت، سلامت
و بیولوژیک شورای پدافند غیرعامل استان کردستان با حضور اعضاء کارگروه
در سالن جلسات مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کردستان برگزار شد.

رضایی مدیر کل پدافند
غیرعامل استان ضمن تبیین شرح وظایف کارگروه های زیرمجموعه قرارگاه زیستی، شناسایی تهدیدات زیستی سطح استان را
اولین گام در جهت تدوین نقشه جامع خطرپذیری تهدیدات حوزه زیستی برشمرد.


وی با اشاره
به اهمیت موضوع درک خطر ناشی از تهدیدات زیستی، برضرورت فرهنگ سازی و برگزاری
آموزشهای عمومی و تخصصی برای مدیران دستگاه ها ، کارشناسان و متخصصین این حوزه
 و همکاری با اداره کل پدافند 
غیرعامل استان
بمنظور ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت و آمادگی و مقابله موثر با تهدیدات و
مخاطرات زیستی تاکید کرد.


در ادامه، اعضاء
کارگروه ضمن ارائه دیدگاهها و پیشنهادات؛ به لزوم پیگیری و اهمیت آمادگی ، هماهنگی
و اقدامات موثر بویژه در شرایط اضطراری ناشی از حملات زیستی، تهیه دستورالعملها و
نحوه هماهنگی و برقراری ارتباطات با دستگاههای ذیربط در این حوزه را تاکید کردند.
منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه شناسایی تهدیدات زیستی سطح استان اولین گام در جهت تدوین نقشه جامع خطرپذیری تهدیدات حوزه زیستی

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات