بازدید کمیته بازرسی پدافند غیرعامل استان از فرودگاه بین المللی اهواز

بازدید کمیته بازرسی پدافند غیرعامل استان از فرودگاه بین المللی اهواز
بازدید 609 زمان 2017/06/13 کد خبر 7904

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، صبح روز سه شنبه بیست و سوم خرداد کمیته بازرسی پدافند غیرعامل …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، صبح روز سه
شنبه بیست و سوم خرداد کمیته بازرسی پدافند غیرعامل استان در راستای بازدیدهای
دوره ای خود از مراکز مهم و حساس و به منظور شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری بخش های
مختلف از فرودگاه بین المللی اهواز بازدید به عمل آورد.

بازدید کمیته بازرسی پدافند غیرعامل استان از فرودگاه بین المللی اهواز

در این بازدید کمیته
بازرسی بخش های مختلف و حساس فرودگاه را از منظر پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار
داد و آسیب ها، تهدیدات و نقاط ضعف این مجموعه بصورت تخصصی مورد ارزیابی قرار
گرفت.

بازدید کمیته بازرسی پدافند غیرعامل استان از فرودگاه بین المللی اهواز

بازدید کمیته بازرسی پدافند غیرعامل استان از فرودگاه بین المللی اهواز

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه بازدید کمیته بازرسی پدافند غیرعامل استان از فرودگاه بین المللی اهواز

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات