الزام دستگاه های اجرایی استان به اختصاص یک درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای جهت اجرای طرح های پدافند غیرعامل

الزام دستگاه های اجرایی استان به اختصاص یک درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای جهت اجرای طرح های پدافند غیرعامل
بازدید 570 زمان 2017/06/14 کد خبر 7930

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، بازوند به منظور پیشگیری از حوادث غیر طبیعی ناشی از تهدیدات و …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، بازوند به منظور پیشگیری از حوادث غیر طبیعی ناشی
از تهدیدات و آسیب پذیری های موجود، کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و
غیر دولتی که بنا به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل دارای زیرساخت های حیاتی، حساس و
مهم می باشند را مکلف کرد که یک درصد از اعتبارات خود را به اجرای طرح های پدافند
غیرعامل و مصون سازی زیر ساخت ها اختصاص دهند.

استاندار لرستان در این نامه خطاب به مدیران
دستگاه های اجرایی و اعضای شورای اداری استان عنوان کرد: با توجه به آنکه پدافند
غیرعامل، پیش بینی و پیشگیری از تهدیدات و مصون سازی کشور در حوزه های مختلف یکی
از اولویت های مهم تمامی دستگاه های اجرایی در راستای صیانت از سرمایه های ملی می
باشد، لذا ضرورت دارد که دستگاه های اجرایی با برنامه ریزی مستمر و مطلوب به گونه
ای تدبیر و نظارت نمایند که از محل اعتبارات تخصیص یافته هر سال، اعتبار مذکور به
طرح های حوزه پدافند غیرعامل اختصاص و گزارش اقدامات صورت گرفته را جهت انعکاس به
وزارت کشور و سازمان پدافند غیرعامل بطور مستمر به اداره کل پدافند غیرعامل استان
ارسال نمایند.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه الزام دستگاه های اجرایی استان به اختصاص یک درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای جهت اجرای طرح های پدافند غیرعامل

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات