سيستم اطلاع رساني گسترده وكاربرد آن در تاسيسات حياتي

بازدید 1090 زمان 2016/09/17 کد خبر 80

مهندس جعفر فاروقي چكيده : امروزه با افزايش تهديدات تروريستي، بلاياي طبيعي و گسترش حملات متخاصمانه نياز به سيستم هاي ارتباطي جديد و پيشرفته به …


مهندس جعفر فاروقي

چكيده :

امروزه با افزايش تهديدات تروريستي، بلاياي طبيعي و گسترش حملات متخاصمانه نياز به سيستم هاي ارتباطي جديد و پيشرفته به شدت احساس می شود. اين سيستم ارتباطی بايد بتواند در كمترين زمان پيام هاي حياتي و اضطراري را به افراد در معرض خطر برساند و با دادن رهنمود هاي لازم از جان افراد ، در برابر حوادث و بلايا محافظت نمايد. اين نياز باعث شد تا در سال ۱۹۹۷ ويليام كوهن وزير دفاع وقت آمريكا پيشنهاد تاسیس سيستم جامع، كامل و استاندارد اطلاع رساني را بدهد. يكي از مهمترين ويژگي هاي اين سيستم اين بود كه بتواند در بدترین شرايط بحراني به بهترين وجه عمل كرده و تحت هيچ شرايطي عملكرد آن مختل نشود. بعد از این پیشنهاد حدود ۵ سال زمان صرف شد تا اولين طرح به كمك بهترين متخصصين و مهندسين بصورت استاندارد تدوين و تصويب شود. در سال ۲۰۰۶ رئيس جمهور وقت آمريكا جورج بوش دستور نصب و راه اندازی اين سيستم در همه مكانهاي حياتي آمريكا را صادر كرد.

با توجه به شيوه جنگ هاي امروزي كه بر اساس تئوري ۵ حلقه واردن مي باشد، يكي از اصلي ترين اهداف در جنگ هاي امروزي آسيب زدن به سيستم هاي اطلاع رساني در حمله به تاسيسات حياتي و مهم كشور است. از اين رو با توجه به ساختار آسيب پذير تجهيزات مخابراتي و عدم وجود سيستم اطلاع رساني در تاسيسات زير بنايي كشور، استفاده از سيسيتم نوين اطلاع رساني گسترده كمك شاياني در بالا رفتن  سطح پايداري تاسيسات زير بنايي و حياتي كشور مي كند.

كليد واژگان فارسي : سيستم اطلاع رساني گسترده ، تاسيسات حياتي ، تهديدات تروريستي ، بلاياي طبيعي ، حفاظت از جان افرادخبر های مشابه سيستم اطلاع رساني گسترده وكاربرد آن در تاسيسات حياتي

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات