بازدید کارگروه تخصصی راه و شهرسازی شورای پدافند غیرعامل استان از مراکز ثقل شهرستان سنندج

بازدید کارگروه تخصصی راه و شهرسازی شورای پدافند غیرعامل استان از مراکز ثقل شهرستان سنندج
بازدید 111 زمان 2017/06/16 کد خبر 8016

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، در راستای اجرای مصوبات جلسات شورای پدافند غیرعامل استان موضوع بازدید از …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، در
راستای اجرای مصوبات جلسات شورای پدافند غیرعامل استان موضوع بازدید از مراکز ثقل
( حیاتی ، حساس و مهم ) کارگروه تخصصی راه و شهرسازی و تیم فنی اداره کل پدافند
غیرعامل استان کردستان در روز دوشنبه ۲۲ خردادماه از تونل های محور سنندج

همدان ، پروژه های فعال کنار گذر عبوری اضطراری، تونل های شماره ۳ و ۴، راهدار
خانه گردنه صلوات آباد محور مزبور و همچنین کارخانه آسفالت و پل های متحرک و قابل
حمل کارگروه راه و شهرسازی بازدید به عمل آمد.

بازدید کارگروه تخصصی راه و شهرسازی شورای پدافند غیرعامل استان از مراکز ثقل شهرستان سنندج

در
این بازدید بختیاری دبیر کارگروه راه و شهرسازی به اقدامات انجام گرفته
در راستای رعایت مسائل پدافند غیرعامل در مراکز حساس و مهم از جمله تونل ها و کنار
گذر تونل ها و معرفی مشخصات آن ها اشاره و اظهار داشت: بمنظور رعایت پیوست های
پدافند غیرعامل در اینگونه پروژه ها تلاش خواهد شد موارد ایمنی و قابل نصب و نیز
جلوگیری از هرگونه مشکلات احتمالی که موجب آسیب رسانی به مردم و رهگذران گردد
اقدام نماید.

بازدید کارگروه تخصصی راه و شهرسازی شورای پدافند غیرعامل استان از مراکز ثقل شهرستان سنندج

در ادامه میرزایی رئیس گروه اداره کل پدافند غیرعامل از اقدامات
صورت گرفته از سوی کارگروه راه و شهرسازی  تشکر
و قدردانی بعمل آورده و سپس به تشریح محورهای اصلی پدافند غیرعامل در حوزه کالبدی
اشاره و به لزوم تلاش بیشتر در جهت دستیابی به اهداف پدافند غیرعامل که مورد نظر
سازمان پدافند غیرعامل است تاکید کرد و جهت نصب سیستم تهویه و پایداری تونل های
محور مزبور نکاتی را متذکر شد.
در
پایان اعضا کارگروه از راهدارخانه گردنه صلوات آباد در محور سنندج

همدان و امکانات راهدارخانه مزبور از جمله استقرار واحد فوریتهای پزشکی ، پلیس راه
، اسکان مهمانان در شرایط اضطرار و وجود سیستم مانیتورینگ پیشرفته برای رصد ترافیک، دما، سرعت و جهت باد ، میزان مه و سایر شاخصه های مهم در مراکز حساس و مهم در امر
حمل و نقل بازدید بعمل آوردند.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه بازدید کارگروه تخصصی راه و شهرسازی شورای پدافند غیرعامل استان از مراکز ثقل شهرستان سنندج

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات