سازمان تعاون روستایی نقش مهمی در ذخیره سازی و تامین مواد غذایی دارد

سازمان تعاون روستایی نقش مهمی در ذخیره سازی و تامین مواد غذایی دارد
بازدید 83 زمان 2017/07/02 کد خبر 8444

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، مدیر کل پدافند غیرعامل استان سمنان در جلسه کمیته پدافند غیرعامل سازمان تعاون …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش پایداری ملی، مدیر کل پدافند غیرعامل استان سمنان در جلسه کمیته پدافند غیرعامل سازمان تعاون روستایی استان سمنان که مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان سمنان و معاونین و مسئولین واحدهای تعاون روستایی حضور داشتند، مهمترین رسالت و وظیفه سازمان تعاون روستایی را در اجرای اهداف پدافند غیرعامل ذخیره سازهای کالاهای اساسی و استراتژیکی و تامین محصولات غذایی مردم در شرایط بحران و خطر عنوان کرد

ایرج کارخائی یکی از حربه ها و تهدیدات دشمنان را ابزارهای اقتصادی، جنگ اقتصادی و تحریم های اقتصادی عنوان کرد و افزود دشمن با تشدید اقدامات اقتصادی بدنبال ایجاد خلل و کارشکنی در تامین مواد غذایی به مردم و برای ایجاد نارضایتی عمومی است. که در این عرصه نقش سازمان تعاون روستایی در تامین مواد و محصولات غذایی مورد نیاز مردم، آمادگی لازم برای زمانهای قبل، حین و بعد از بحران و مصون سازی و ایجاد استحکام و ایمن سازی ساختمانها و مراکز و انبارها و سوله های نگهداری از محصولات غذایی بسیار مهم و حیاتی است.

مدیر کل پدافند غیرعامل استان سمنان در ادامه به شاخص ها و مطالب مرتبط و با اهمیت با تامین مواد غذایی مردم اشاره داشت و افزود نقش تامین مواد غذایی بسیار مهم است و امنیت ملی وابسته به تامین مواد غذایی است. 

ایرج کارخائی تامین غذای سالم و محصولات کشاورزی و بازرگانی که از روستا سرچشمه می گیرد را در کاهش آسیب رسانی دشمن به امنیت غذایی موثر دانسته و افزود نیاز به امنیت در طول تاریخ بشریت مهم بوده است که در کنار آن تهدید و جنگ هم بوده است. جنگ انسانها جهت بدست آوردن منافع بیشتر در طول قرن ها ادامه داشته و تنها ۲۸۶ روز در تاریخ بدون جنگ و خونریزی سپری شده است که در قرن اخیر کشورهای استعمارگر برای دست اندازی به منابع دیگر کشورها تهدیدات و جنگ های مختلف را خصوصا در منطقه طرح ریزی و اجرا نموده اند.

ایشان رعایت الزامات و ملاحظات پدافند غیر مسلحانه را در کاهش آسیب پذیری و افزایش بازدارندگی موثر دانسته و عنوان نمودند حتی کشورهای صلح طلب در راستای تقویت بنیه دفاعی در این زمینه اقداماتی را صورت می دهند.

مدیر کل پدافند غیرعامل استان سمنان با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید در خصوص تقویت بنیه دفاعی و همچنین تحقق اصل پدافند غیرعامل، شناخت تهدیدات دشمن را مهم دانستند و افزودند پدافند غیرعامل یک اصل مهم است و با گسترش تحرکات منطقه رعایت الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل را باید بیش از پیش مورد توجه قرار دارد تا بتوان در مواقع خطر و اضطراری خدمت رسانی به مردم را پیگیری نمود و هدف سازمان تعاون روستایی در این مقوله و تامین کلیه محصولات غذایی را بسیار مهم دانستند. 

کارخائی اصل اساس استقلال کشاورزی یک کشور را مهم دانستند و نقش سازمان جهاد کشاورزی را در تحقق این امر و کاهش آیب پذیری کشور موثر برشمردند.

ایشان با اشاره به سه حوزه ی حمایت، نظارت و هدایت که راهگشای تولید و بهبود امور است از جمله وظایف ذاتی سازمان تعاون روستایی عنوان نمودند و رعایت راهبردها و دستورالعملهای ابلاغی را در این زمینه خواستار شدند.کارخائی با اشاره به تغییر رویکرد تهدید جنگ نظامی و تهدید جنگ در حوزه های اقتصادی، زیستی، سایبری لزوم هوشیاری جهت مقابله با تهدیدات را از اهداف پدافند غیرعامل عنوان نمودند وایجاد اعتقاد و باور در مردم را در کاهش آسیب موثر دانستند.

ایشان رصد، پایش و اطلاع رسانی تهدیدات در این حوزه ها را بخصوص در حوزه زیستی خواستار شدند.

کارخائی رعایت الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل و اجرایی نمودن آنها را توسط سازمان تعاون روستایی که نقش مهم و استراتژی دارد را در کاهش وقفه خدمت به مردم و مصون و استحکام بخشی انبارهای غذایی از اهداف پدافند غیرعامل برشمردند.

وی با اشاره به معین بودن استان سمنان در مواقع اضطراری جهت استان تهران، ذخیره سازی و تامین محصولات کشاورزی را در این مواقع حائز اهمیت برشمردند و خواستار تمهیدات و راهکارهای مقابله با این شرایط گردیدند.

کارخائی حفظ و پایداری روستا را به عنوان مکان امن در راستای ایجاد امنیت پایدار کمک حال شایانی به پدافند غیرعامل و کشور عنوان کردند و افزودند حفظ مردم و اهالی در روستاها با ایجاد بستر اشتغال و تضمین خرید محصولات آنها و حمایت از تولیدات کشاورزی از جمله مقوله های طرح های پدافندی است.

در ادامه معتمد مدیر کل سازمان تعاونی روستایی استان، سازمان تعاونی روستایی را بازوی اجرایی جهاد کشاورزی عنوان نمودند و رعایت الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل را جزء اصول سازمان دانستند.

ایشان ضمن گزارش از عملکرد کمیته پدافند غیرعامل سازمان به ظرفیت مناسب جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در خصوص آشنایی با پدافند غیرعامل پرداختند و افزودند.
با توجه به افزایش جمعیت تولید و تامین محصولات کشاورزی و غذایی به مقدار کافی و در دسترس بودن را از جمله وظایف سازمان تعاون روستایی عنوان نمودند.

معتمد در ادامه توانمند سازی و دخالت در تامین نهادها و بذر سالم و امکان و تجهیز روستاها و انبارها و در مواقع بحران در راستای اهداف پدافند غیرعامل را از اصول سازمان و امور جاری تعاون روستایی بیان نمودند.

در ادامه اعضای کمیته ضمن تبادل نظر به ارائه گزارش و نقطه نظرات پرداختند.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه سازمان تعاون روستایی نقش مهمی در ذخیره سازی و تامین مواد غذایی دارد

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات