دستگاه های اجرایی نسبت به تامین و آماده بکاری مولد های برق اضطراری اهتمام ورزند

دستگاه های اجرایی نسبت به تامین و آماده بکاری مولد های برق اضطراری اهتمام ورزند
بازدید 68 زمان 2017/07/05 کد خبر 8542

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، محمد حری مدیرکل پدافند غیرعامل استان در این جلسه ضمن تاکید بر …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، محمد حری مدیرکل پدافند غیرعامل استان در این جلسه ضمن
تاکید بر شناسایی گره های اساسی، تهدیدات و آسیب پذیری های حوزه صنعت، معدن و
تجارت در طرح جامع پدافند غیرعامل گفت: مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل از دو سال
پیش آغاز شده و بخش های مهم این طرح از جمله شناسایی دارایی ها، تهدیدات و آسیب ها
در کارگروه های مختلف شورای پدافند غیرعامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

دستگاه های اجرایی نسبت به تامین و آماده بکاری مولد های برق اضطراری اهتمام ورزند

وی تصریح کرد: کلیات طرح در شورای پدافند غیرعامل استان مصوب و به تایید سازمان
پدافند غیرعامل رسیده است و پس از اعمال نقطه نظرات تکمیلی کارگروه ها، در هفته
آینده جهت تصویب نهایی به سازمان پدافند غیرعامل کشور ارائه خواهد شد.

مدیر کل
پدافند غیرعامل استان برلزوم جذب یک درصد اعتبار عمرانی توسط دستگاه های اجرایی
تاکید کرد و افزود این اعتبارات باید در حوزه پدافند غیرعامل هزینه شود.

حری به مصوبه
اخیر شورای پدافند غیرعامل استان مبنی بر تامین برق اضطراری در دستگاه های اجرایی
اشاره کرد و گفت: دستگاه های اجرایی نسبت به تامین و آماده بکاری مولد های برق
اضطراری اهتمام ورزند.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه دستگاه های اجرایی نسبت به تامین و آماده بکاری مولد های برق اضطراری اهتمام ورزند

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات