رعایت بند ((ز)) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ برای تقویت حوزه پدافند غیرعامل استان ضروریست

رعایت بند ((ز)) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ برای تقویت حوزه پدافند غیرعامل استان ضروریست
بازدید 114 زمان 2017/07/08 کد خبر 8614

پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، نصرالهی زاده رئیس سازمان برنامه و بودجه استان در جلسه شورای برنامه …


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت ریسک، بحران و پدافند غیرعاملبه گزارش خبرنگار پایداری ملی، نصرالهی زاده رئیس سازمان برنامه و بودجه استان در جلسه شورای برنامه ریزی
و توسعه استان بیان گفت: بمنظور تقویت حوزه پدافند غیرعامل و پیشگیری از
حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب پذیری های 
موجود کلیه دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی و غیردولتی که دارای زیرساخت
های حیاتی و حساس و مهم هستند و باتوجه به بند ((ز)) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶
مکلفند ۱% از اعتبارات تملک و دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته خود را برای طرح
های پدافند غیرعامل و مصون سازی زیرساخت های همان دستگاه با هماهنگی اداره کل
پدافند غیرعامل استانداری هزینه نمایند و گزارش اقدامات نیز در پایان به اداره کل
پدافند غیرعامل و همچنین این سازمان اعلام گردد.

منبع : پایداری ملی


خبر های مشابه رعایت بند ((ز)) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ برای تقویت حوزه پدافند غیرعامل استان ضروریست

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات