ارزیابی خطرات استراتژی های کشاورزی با استفاده از روشهای AHP و ANP فازی

بازدید 1105 زمان 2016/09/17 کد خبر 87

  چکیده در این مقاله، سعی شده است برای انتخاب یک استراتژی کشاورزی در کشور ترکیه، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و …


 

چکیده

در این مقاله، سعی شده است برای انتخاب یک استراتژی کشاورزی در کشور ترکیه، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش تحلیل شبکه­ای (ANP) یک مدل نوین پیشنهاد شود. با استفاده از روش AHP می توان در معیارهای متفاوتی نظیر عوامل مخاطره آمیز، ساختار محیط، ساختار اجتماعی-اقتصادی، و ساختار فنی موجود در انتخاب استراتژی کشاورزی در ترکیه تصمیم گرفت. روش ANP برای مدیران و مجریان دولت، در انتخاب استراتژی کشاورزی راه حل­های سودمندی فراهم می­کند. سطوح زبانی تطبیقی که برای هر مقایسه به وسیله کارشناسان مربوطه تشکیل شده اند، برای ایجاد ماتریکس­های تطابقی زوجی فازی، به شکل اعداد فازی مثلثی به کار گرفته می­شوند. چگونگی اجرای نظام به وسیله تجزیه یک مشکل در ۴ مرحله در سلسله مراتب که شامل چهار معیار و ۱۵ زیر مجموعه است، مشخص می­گردد.

کلمات کلیدی: استراتژی­های کشاورزی برای ترکیه، تنظیمات فازی، AHP، ANP، عوامل مخاطره آمیز.

مقدمه

کشاورزی، برای بشریت به عنوان قدیمی­ترین پروسه تولید محسوب می­شود و میتوان گفت نخستین و اساسی­ترین سیاست­های اجتماعی، در سرتاسر جهان، در بخش کشاورزی توسعه یافته اند. بخش کشاورزی، به عنوان منبع اصلی غذا، اهمیت فراوانی دارد تاجاییکه کشاورزی در یک کشور، به عنوان اصلی­ترین بخش اقتصادی، محیطی و کیفیت زندگی شناخته می­شود. به طور کلی، برای استفاده کردن از بخش کشاورزی به شکل استاندارد و قابل تحمل، اصول زیادی وجود دارند که در کشورهای مختلف توسعه یافته اند. در این مقاله، برای کشاورزی در کشور ترکیه، یک استراتژی انتخاب شده که به بررسی موقعیت کنونی کشاورزی در این کشور می­پردازد. به منظور انتخاب بهترین روش کشاورزی در کشور ترکیه باید از روش­های فازی AHP و ANP کمک بگیریم. پس از محاسبات صورت گرفته، نتایج بدست آمده از هر دو روش را مقایسه می­کنیم. به عبارت دیگر، این مورد پژوهشی، مدل­های تصمیم­گیری AHP و ANP را مقایسه کرده است. نتیجه بدست آمده نشان می­دهد که روابط متقابل می­توانند بر تصمیمات حقیقی تاثیر داشته باشند. از روش AHP در پروسه تصمیم گیری پیرامون مشکلات متفاوت، در موقعیت­های واقعی به صورت گسترده استفاده می­شود. علی رغم سادگی و محبوبیت این روش، اغلب منتقدان از ناتوانی آن در کنترل تردید­ها و بی­دقتی­های موجود در درک دقیق اعداد در پروسه تصمیم گیری انتقاد می­کنند ( چان و کومر ۲۰۰۷). روش AHP فازی، با کمک اعداد فازی مثلثی بهتر می­تواند بر قضاوت­های نامطمئن کنترل و نظارت داشته باشد ( وانگ و همکاران، ۲۰۰۷).خبر های مشابه ارزیابی خطرات استراتژی های کشاورزی با استفاده از روشهای AHP و ANP فازی

خبر مشابه وجود ندارد

آخرین اخبار و مقالات